Gå til sidens hovedinnhold

Mer penger – færre par

Ny undersøkelse avdekker oppsiktsvekkende utvikling for single i Norge.

Myten om at single har dårlig økonomi står for fall. Det viser nye tall fra DnB NOR.

- En viktig årsak ligger trolig i at den økonomiske tilværelsen for single har endret seg dramatisk, sier forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR til NA24.

Hun viser til en fersk undersøkelse banken har utført i samarbeid med Synovate MMI.

Ni av ti klarer seg etter brudd
- Undersøkelsen viser at økonomi ikke lengre er et vesentlig element for å leve i parforhold. Bare én av ti oppgir at de ville få økonomiske problemer ved samlivsbrudd, sier Sodefjed Jørgensen.

Tallene viser videre at kun ni prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene oppgior at de ville klart seg dårlig økonomisk ved et samlivsbrudd. Tilsvarende tall i 2006 var henholdsvis 28 og 45 prosent.

- Det er ut til at den formidable velstandsøkningen nordmenn har opplevd de siste årene gjør oss mer økonomisk uavhengige. Økonomi er ikke lenger til hinder for å leve alene for de som ønsker det. Singlelivet gir frihet, og denne friheten ser ut til å veie opp for relativt små økonomiske ulemper, sier hun.

40 av husholdningene single
Fersk statistikk fra SSB viser at stadig flere nordmenn bor alene. Ved årsskiftet bodde 863 000 personer i alenehusholdninger i Norge, noe som gir en andel på 40 prosent. Dette er en økning fra 34 prosent i 1990 og 28 prosent i 1980.

Langt fra noe glansbilde for alle
Til tross for de nye tallene, understreker Sodefjed Jørgensen at singellivet ikke er noen dans på roser for alle.

- Single som en vellykket gruppe med god inntekt, solid økonomi og et aktivt liv spekket av spennende opplevelser, gjelder på langt nær alle i denne gruppen, sier hun og peker spesielt på aleneforeldre og minstepensjonister som utsatte grupper.

Økonomitips for single
Ifølge Sodefjed Jørgensen bør enslige være mer økonomisk påpasselige enn mennesker i parforhold for å oppnå samme handlefrihet og økonomisk sikkerhet.

Her er hennes beste råd til alenehusholdninger:

* Skaff deg oversikt over dine inntekter, utgifter og forsikringsløsninger for å kunne gjøre grep som sikrer at du får mest mulig ut av økonomien.

* Lag budsjett slik at du er din økonomiske situasjon bevisst. Husk at høyere forbruk til enkelte poster går utover sparing eller andre poster i budsjettet.

* Bygg opp en økonomisk buffer slik at du får en viss sikkerhet mot ubehagelige innhogg i lommeboka når uforutsette forhold oppstår.

* Uavhengig av om du har god eller dårlig økonomi - lag en spareplan for både den kortsiktige og langsiktige sparingen. Fast sparing gir trygghet og er med på å realisere både kortsiktige og langsiktige mål.

* Sørg for at du er tilstrekkelig dekket med forsikringer samtidig som du ikke bør være dobbeltforsikret.

* Vurder pensjons- og uføreforsikring ettersom enslige er mer utsatt ved inntektsbortfall og det er dyrere å bo alene.

* Regn ut hva det vil koste deg å eie fremfor å leie bolig. Vurder strengt hvilken boligstandard som passer din økonomi. Har du trang økonomi kan kanskje boligkjøp sammen med en eller flere venner være et alternativ.

* Sjekk ut arbeidsgivers ansattegoder og eventuelle rabattordninger du har ved medlemskap i foreninger. Se om det er noe du kan nyttegjøre deg av for å få økonomien til å strekke lengre.

* Vurder om fastrente på boliglånet er riktig for deg. Fastrente gir forutsigbarhet på utgiftene, men du betaler en "premie" i form av litt høyere rente for forutsigbarheten.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget