Gå til sidens hovedinnhold

Merete Hodne anker dommen i «Nazifrisør»-rettssak

– Selvmotsigelsen skriker etter behov for opprydning i lagmannsretten, skriver advokaten.

Merete Hodne anker dommen fra Stavanger tingrett der hun tapte søksmålet mot Løgnaslaget.

Brynefrisøren saksøkte revygruppen for ærekrenkelser etter at revygruppen omtalte henne som «nazifrisør» i en sang.

– Stavanger Tingrett har avsagt to rettsavgjørelser med motsatt innhold. Det skal ikke kunne skje, viser klar feil, og er oppsiktsvekkende, skriver advokat Per Danielsen i en E-post til Nettavisen.

– Selvmotsigelsen skriker etter behov for opprydning

I kjennelsen avsagt i mars 2017 i forføyningssaken kom tingretten til at «retten kan derfor forstå at nazi betegnelsen i herværende sak er egnet til at hun (Hodne) også blant det store publikum kan assosieres for å ha nazistiske meninger – og endog nazist, …».

– I dommen avsagt i januar i år kom tingretten til motsatt konklusjon. Her heter det at publikum som så revyen «ikke oppfattet «nazi-frisør» som en påstand om at Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger», fortsetter Danielsen.

Advokaten mener dermed at samme domstol motsagt seg selv, på forvirrende vis.

– Selvmotsigelsen skriker etter behov for opprydning i lagmannsretten. Norske domstoler skal alltid behandle like tilfeller likt. Samme faktum var oppe til vurdering begge ganger, skriver Danielsen.

På spørsmål om frisøren har en god sak, svarer advokaten:

– Rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolen viser at Hodne har en sak. I anken på ti sider har vi grundig påvist at dommen er i strid med gjeldende rett og Menneskerettighetsdomstolens (EMDs) praksis. Tingretten har feilaktig ikke tatt noe som helst hensyn til hva dommer fra Strasbourg viser, ikke engang drøftet betydningen av dem. Norske domstoler plikter følge retningslinjene fra Strasbourg og dommer eksempelvis fra Frankrike, Slovakia og Østerrike godkjent i EMD, skriver han.

Han mener EMD ville avsagt dom til fordel for Hodne og dømt Norge for brudd på retten til vern mot ærekrenkelser, dersom dette resultatet blir stående.

– Jeg frykter skandale dersom det skulle skje. Jeg håper derfor lagmannsretten setter dette på plass, fortsetter han.

Les også: – Ville vært en ære å bli dømt

I tingretten ble brynefrisøren dømt til å betale saksomkostningene til revylaget, som består av Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen. I alt dreier det seg om 261.875 kroner.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Per Inge Torkelsen, eller advokat Brynjar Meling som representerer Løgnaslaget.

Tapte i Høyesterett

Rettssaken som nå kan havne i Gulating lagmannsrett er den tredje i rekken for Hodne. Fra før er hun dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen.

Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», uten å få medhold.

Hodne krever inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som altså kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Les også

Merete Hodne: - Jeg hadde dødsangst og ble mobbet

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter

Kommentarer til denne saken