Det var skuespilleren Alyssa Milano som først brukte emneknaggen #metoo i en melding som hun la ut på Twitter 15. oktober 2017. Der oppfordret hun andre kvinner og menn som også hadde vært utsatt for seksuell trakassering, å svare på hennes tweet med #metoo.

Twittermeldingen kom etter at flere kvinnelige skuespillere tidligere samme måned hadde anklaget den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein for voldtekt, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

I hele verden - og også i Norge - har det siden den gang florert med metoo-historier. Felles for dem er at de i all hovedsak har handlet om mektige menns overgrep og trakassering av kvinner i media, næringsliv, kulturfeltet eller i politikken. Altså ikke kvinner flest.

Dette har fått noen til å misforstå: Blant annet kunne NRK melde for en knapp uke siden at Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske kom til lokallaget i Surnadal - "milevis fra den urbane metoo-eliten".

Utsagnet kan tolkes som om den type seksuell trakassering er noe eliten i de store byene holder på med. Eller at det stort sett dreier seg om filmstjerner eller topp-politikere.

Det tror jeg ikke det er, og nå er sjansen kommet for å dokumentere det.

I disse dager ruller Nettavisen og de fleste av Amedias 63 lokal- og regionaviser en større undersøkelse i to deler:

For det første kan leserne av de ulike avisene svare på en lokal spørreundersøkelse. Nettavisens finner du her.

Og for det andre gjennomføres det en landsomfattende, representativ spørreundersøkelse om hvordan folk flest opplever metoo-kampanjen. Hva har de selv opplevd, og i hvilken sammenheng? Meldte de fra, og i så fall - hva skjedde?

Dette er bare noen av spørsmålene. Hensikten er å få fram "hverdagens" metoo-historier, slik de fortoner seg for folk flest - landet rundt.

Metoo blir gjerne definert som seksuell trakassering basert på ulike maktforhold, og det er nok dessverre ikke noe elitefenomen. Som sjefredaktør Magne Storedal i Romerikes Blad skriver:

"Det kan være forholdet mellom lærer og elev, sjef og ansatt, politi og pågrepet. I det hele tatt ulikt styrkeforhold. Den globale rapporteringen av problemet handler selvfølgelig ikke bare om menns trakassering av kvinner. Menn er utsatt for det samme. Av kvinner eller andre menn. Sikkert i mye mindre omfang, men dog like interessant."

Ved å delta i spørreundersøkelsen er du med på noe større enn bare å fortelle din historie. Amedias og Nettavisens undersøkelse gjør det mulig for ettertiden å si mer om hvor omfattende metoo var i året 2018.

Ikke bare i politikken, eller i media, eller på teatret. Men på vanlige arbeidsplasser og idrettslag og møteplasser over hele Norge.