Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har lagt bak seg noen av de mest hektiske og oppsiktsvekkende dagene i norsk politikk på mange år.

I det som utviklet seg til en ren konflikt mellom finansminister Siv Jensen og SSB-direktøren, var det i praksis ingen annen utgang på saken enn at finansministeren gikk seirende ut. Meyer fratrådte sin stilling natt til mandag denne uken.

Men nøyaktig hva som var bakgrunnen for at Siv Jensen til slutt ga klart uttrykk for at hun ønsket Meyer ut fra SSB er uklart. Her er det to vidt forskjellige historier som fortelles.

Forstår ikke hvorfor tilliten forsvant

- Hva mener du er hovedgrunnen til at Siv Jensen ikke lenger hadde tillit til deg?

- Jeg synes fortsatt det vanskelig å forstå ut fra de samtalene vi hadde. Det handlet delvis om at Finansdepartementet ønsket at jeg skulle ta hensyn til statistikklovutvalget. Det gjorde jeg gjennom at jeg presenterte et mye mer moderat forslag til endring enn et eget utvalg jeg hadde nedsatt hadde anbefalt. Så lovutvalget mener jeg definitivt jeg har tatt hensyn til, sier Christine Meyer til Nettavisen.

- Det andre var leveransen fra SSB, og det var noe vi var veldig nøye med å ta hensyn til da vi skulle nedskalere forskningsavdelingen.

- Siv Jensen har snakket mye om at modeller trenger operatører, og at man flyttet forskerne bort som kunne modellene. Var det personer i forskningsavdelingen som kunne modellen som blant annet Holmøy benytter, da han ble flyttet ut?

- Ja, det fantes personer som svare opp problemstillingene Finansdepartementet ønsket svar på. Vi har over tid vært litt for sårbare for enkeltpersoner, og det vi har jobbet med er at vi hadde flere personer som dekket modellene, sier Meyer.

Kan departementet mene noe om en omorganisering?

- Er det urimelig at Finansdepartementet har en mening om hvordan SSB skal organiseres, eller bør det være adm.dirs diskresjon alene?

- Selve organiseringen av SSB er noe som bør være overlatt til administrerende direktør. Strategi skal forankres i et styre, og styret delegerer normalt iverksettingen av strategien til direktøren, slik var det også i SSB. Forskningsprinsippene var forankret i vårt styre, og styreleder og jeg var enig om at videre forløp var under mitt myndighetsområde, sier Meyer.

- Når det er sagt, så har vi har vi løpende orientert både styret og Finansdepartemenet. Vi sjekket spesielt om Finansdepartementet var åpen for at vi flyttet noen av modellene inn til statistikkavdelingene nettopp for å ivareta deres interesser og ikke foregripe lovutvalget. De ønsket ikke å flytte modellene, og det var noe vi føyde oss etter. Det at det ligger innenfor mitt myndighetsområde, betyr ikke at jeg ikke lytter til hva departementet og styret har å si om dette.

Advart eller støtte?

- Du har sagt at du hadde departementets støtte frem til navnene ble kjent. Siv Jensen sier de advarte en rekke ganger i løpet av året. To i januar, i mars og to i september. Snakker de utsant eller har du ignorert advarslene?

- Angående januar og mars: Det var før jeg fremmet min beslutning, og det viser nettopp at jeg hadde tatt hensyn til de innvendingene Finansdepartementet hadde kommet med. Med tanke på at de var engstelige for leveransene rundt modellene, var jeg opptatt av at vi måtte ha god og tilstrekkelig bemanning , da vi reduserte forskningsavdelingen til 50 personer. Jeg mener vi virkelig kunne innestå for bemanningen vi hadde rundt modellene, i tillegg ønsket vi å styrke makrogruppen noe med ekstern rekruttering.

- Da vi bemannet opp modellene forsøkte vi å legge opp til en organisering som gjorde oss mindre sårbare ved at flere kunne dekke opp de ulike modellene. Det betød at flere måtte bli litt mer «allrounder» slik at vi ikke låste personer til enkeltmodeller.

Erling Holmøy er en av navnene det har blitt stor debatt rundt. Han gikk blant annet ut i pressen og sa han «er lei meg og sint» etter at han ikke lenger skulle få forske på det såkalte innvandringsregnskapet til SSB.

Les det store intervjuet i Nettavisen med Erling Holmøy her

Politisk press

- Du har hintet om at du og SSB har blitt utsatt for politisk press. Hvordan har det konkret kommet til uttrykk?

- Blant annet gjennom at jeg har fått telefoner fra departementet om at ting jeg har sagt eller gjort har skapt opprør i politisk ledelse og at jeg må være mer forsiktig. Det har også kommet i uttrykk gjennom at finansministeren selv har sagt at «nå må du lytte til mine signaler, Christine», sier Meyer.

- Når var dette?

- Dette var i en middag med finanskomiteen der hun sa at jeg måtte lytte til hennes signaler og ikke drive politikk. Det var etter at jeg hadde vært ute og sagt at innvandringsregnskapet er et sårt punkt.

Les mer: Her kalles Meyer inn på teppet til Siv Jensen

- Har det vært andre typer påvirkning? Resultater? Hva man har forsket på?

- Fremskrittspartiet reagerer på en annen måte når SSB ikke har kapasitet til å imøtekomme deres forespørsel. Dette gjelder spesielt denne forespørselen om å koble innvandringsbakgrunn og kriminalitet - noe vi til slutt klarte å få til gjennom en kontrakt med justisdepartementet. Det at SSB ikke hadde kapasitet i den gruppen som arbeider med kriminalitet, ble det av Frp fremstilt som at vi ikke ønsket å levere den typen tall - men det var ikke vært riktig. Gruppen som arbeidet med kriminalitetsstatistikk hadde på denne tiden ikke kapasitet til å svare opp noen henvendelser som krevde en del ekstraarbeid.

- Så det har ingen sammenheng med den typen uttalelser du har hatt?

- Nei, jeg forsøkte å få dette på plass gjennom å ha mobilisere forskningsavdelingen. Her strakk vi oss for å imøtekomme Frps foresørsel.

Les også: Hevder SSB-ledelsen holdt igjen kontroversiell innvandringsrapport

Les også: Jensen om Meyer: - Jeg måtte trekke i nødbremsen

- Så det politiske presset har gått på at du ikke skulle uttale deg politisk om innvandring og at dere ikke lagde statistikk på kriminalitet og innvandring. Er det noe annet?

- Det er nok det viktigste.

Gjort noe annerledes?

- Er det noe du ville gjort annerledes om du kan se tilbake?

- Jeg burde helt sikkert håndtert ting annerledes, men samtidig er det slik at i slike prosesser som SSB har vært gjennom, er det vanskelig å ikke gjøre noen mindre gode vurderinger underveis. Jeg tror ikke at jeg er ufeilbarlig, sier Meyer.

- Men er det et konkret grep du tenker tilbake på at «hadde jeg håndtert dette annerledes, ville det endt annerledes»?

- Det ville vært fristende å si at om vi ikke hadde flyttet ut Holmøy, så hadde det kanskje gått bedre. Men det ville vært helt galt. Da ville jeg tatt politiske hensyn og ikke vært en leder som håndterte prosesser med objektivitet og gjennomsiktighet overfor mine ansatte.

Betent innvandring

- Innvandring er vår tids kanskje mest politisk betente sak. Har du forståelse for at folk har stilt spørsmål om at ditt tydlige innvandringsstandpunkt har vært problematisk opp mot SSBs rolle som nøytral faktaformidler? Bare en mistanke om alternative agendaer må være svært skadelig for SSB?

- Det jeg sa om at jeg ville gått i demonstrasjonstog for innvandring, var noe som var ektefølt, men kanskje ikke så klokt. Men etter at jeg tiltrådde som SSB-direktør, har jeg vært nøye at alt jeg har uttalt har vært som direktør, ikke privatperson, sier Meyer.

Den nå avgåtte SSB-sjefen har fått mye oppmerksomhet om uttalelsen om at innvandringsregnskapet er et «sårt punkt», tilbake i mars.

Les mer: - Sjokkerende at de kaster Holmøy

Her utdyper Meyer sin side av uttalelsen:

- Når det gjelder dette med innvandringsregnskapet som sårt punkt: Jeg fikk veldig tidlig etter at jeg hadde tiltrådt, spørsmål om SSB kunne stå for måten regnskapet ble brukt på, med slik det bygget oppunder negative holdninger til innvandringen. Det gjorde at jeg betraktet det som et vanskelig terreng og jeg synes det måten det ble formidlet fra SSB på ikke var tilstrekkelig nyansert og åpen for den store usikkerheten. Min vurdering var at måten dette var satt sammen og formidlet på, var egnet til å virke skadelidende på grupper av personer.

- SSBs etiske regelverk har som sier at man skal være varsom med å sette igang undersøkelser og formidle statistikk på måter som kan gjøre at grupper eller individer blir skadelidende.

- Nå har det vært mye snakk om den nye rapporten til Holmøy som ble liggende lenge, der det ser ut til å ha vært liten uenighet om selve konklusjonene, men at det var formidlingen som en endret på. Er det det som er årsaken til at det tok mye tid denne gangen?

- Ja, det var noe av det. Nå har jeg en avstand til kvalitetssikringen som foregår på forskning, det har jeg delegert til forskningsdirektøren. Så jeg leste ikke, og har heller ikke kommentert, Holmøys rapport. Men det er samtidig klart at det var en del spørsmål stilt fra andre kollegaer i SSB rundt hvordan dette var metodisk bygget opp på - og formidlingen av det.

- Så du hadde ikke noen aktiv rolle i rundt den rapporten?

- Nei, nei.

Vil ikke svare på egne ønsker

- Deler du din manns mening om at Norge bør ta imot 100.000 flyktninger?

- Hva min mann uttaler har, eller rettere sagt hadde, ingenting med min jobb i SSB å gjøre.

- Men deler du hans tanker om det?

- Det har jeg ikke lyst til å kommentere nå.

- Synes du at kostnadene om innvadring er noe som tas hensyn til når politikken legges?

- Ja, jeg er for at vi opplyser mest mulig - at vi bringer frem nyansene. Det er noen sider ved innvandring som er positiv, og andre sider som er mer krevende. SSBs rolle er å få frem både positive og negative sidene, sier Meyer.

- Men det er forskjell her på statistikk og fremskrivning. Statistikk om kostnader er én ting, fremskrivinger er noe annet. Fremskrivinger er veldig mye mer usikkert om hva som blir de faktiske tallene, og det ligger i det at man må være mer forsiktig i formidlingen i fremskrivinger enn statisitkk, understreker Meyer.

- Så du er for et innvandringsregnskap, men ikke fremskrivning av kostnadene?

- Min vurdering er at vi også burde fått frem de totale samfunnsøkonomiske kostnadene og gevinstene - og da utover hva dette koster staten. Det kan være for eksempel på noen områder at noen arbeidstakere opplever at det blir mye større konkurranse om arbeidsplassene - og at det driver lønningene nedover. På andre deler av arbeidsmarkedet kan innvandringen kanskje bety at man kan ta bedre jobber. Denne typen effekter og hva det har å si i samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster har blitt belyst i andre land - og det ville vært nyttig også her.

- Jobbet du for at SSB skulle se mer på den typen ting?

- Jeg skrev noe om dette i min første kronikk om innvandringsregnskapet, der jeg sier hva dette sier noe om, og hva det ikke sier noe om. I det lå det en implisitt invitasjon til at vi også burde se på de andre samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Har hun flere bomber?

- Sitter du nå på informasjon som ikke har kommet frem i lyset som vil endre folks oppfatning av saken?

- Jeg tror at saken har vært ganske godt belyst, det kan være mindre detaljer i tidslinjer og slikt, men min plan er å gjøre meg ferdig med å snakke med mediene denne uken.

- Så det kommer ikke noen bomber i for eksempel kontrollkommiteen i Stortinget?

- Jeg må forberede meg på at jeg må svare hvis det blir høring, og at jeg må bruke litt tid på å skrive ned historien - men utover det er mitt anliggende å komme inn i ny jobb og komme videre.

- Hva tenker du om Siv Jensen?

- Jeg er ikke opptatt av hvem som sitter i den stolen i Finansdepartementet. Jeg er opptatt av SSBs uavhengighet, og at den ikke er tilstrekkelig nok og bør styrkes. Stortinget får snart forelagt en ny lov, der dette blir et av de viktigste temaene. Det har vært mitt anliggende og hovedgrunnen til at jeg ønsket å være så tydelig, sier Meyer til Nettavisen.

Meyer har sittet i, men har trukket seg fra, lovutvalget som ser på den nye statistikkloven. Ifølge henne er det ikke noe der som ville stå i veien for den prosessen SSB nå har startet på.