Avstanden var minst like stor som før jul og tonen like uforsonlig mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag holdt åpen høring om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meyer ledet SSB inntil hun i november i fjor ble tvunget til å trekke seg.

– Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sier Meyer.

Knallhardt oppgjør

Hun tok i høringen på nytt et knallhardt oppgjør med Jensens håndtering av saken.

Med sin mistillitserklæring og sitt press om at SSB-sjefen måtte gå av har Jensen skapt en ny praksis, mener Meyer.

– Det er min vurdering at finansministeren ikke har respektert regler og lover når det gjelder statstjenestemenn, og i tillegg har valgt en offentlig uthenging for å vise politisk handlekraft.

Hun kritiserte både uttalelsene og prosessen til Jensen.

– Det er alvorlig at eieren har trukket teppet vekk under direktøren midt i en krevende omstillingsprosess, sa hun.

Politisk press

I sin omorganisering ønsket Meyer å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Meyer er klar på at byrået ble utsatt for politisk press, og at det var spesielt tydelig vedrørende innvandringsregnskapet.

Meyer fikk onsdag også spørsmål om hvorfor hun plutselig mot slutten av prosessen, i fjor høst, kom inn på innvandring i sine forklaringer om prosessen.

– Når innvandringssporet kommer, er det fordi jeg ikke kan forstå hvorfor finansministeren sier at jeg ikke har fulgt opp advarslene fra Finansdepartementet på et tidlig tidspunkt. Det var nettopp det jeg gjorde.

Les mer fra høringen: - Meyers omorganisering ikke forankret i SSB-styret

– Lyttet ikke

Jensen slo i sin forklaring fast at omstilling må skje i riktig retning, rekkefølge og tempo. Hun understreket at hun gjentatte ganger gjennom fjoråret stilte spørsmål ved om samfunnsoppdraget kunne ivaretas med den omorganiseringen Meyer ønsket å gjennomføre.

– Det må ses som advarsler mot å gjøre store endringer, sa Jensen.

– Jeg forventer, som øverste ansvarlige for SSB, at når det kommer så tydelige styringssignaler fra eierdepartementet at de blir fulgt og lyttet til, sa Jensen, og slo fast at det motsatte skjedde med SSB.

– Man har ikke hørt, man har ikke lyttet, man har ikke tatt hensyn, og man valgte å gå videre. Man valgte å iverksette en stor omorganisering av forskningsvirksomheten, stikk i strid med alle advarsler man hadde fått. Da grep jeg inn for å unngå at det ble en realitet.

Hard kritikk

Også sjeføkonomene Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO advarte flere ganger mot omorganiseringen, blant annet i et møte i regjeringens kontaktutvalg.

De to rettet også onsdag skarp kritikk mot Bye-utvalgets forslag til omorganisering av byrået. Begge mener Meyers omorganisering ville ha rammet byråets kjerneoppgaver.

– Jeg er usikker på om Meyer har forstått hvor viktig SSBs samfunnsoppdrag er, lød det fra Dørum.

– Det kan se ut til at Meyer hadde en annen oppfatning av samfunnsoppdraget enn det vi som eier hadde, og det mange brukere av SSB hadde, sa Jensen.

Les mer: Meyer bekrefter: - Skeptisk til måten Holmøy formidlet innvandrings-forskning på

Påstand mot påstand

Før dagens høring satt kontrollkomiteens leder og saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) med følgende kjernespørsmål etter brevutvekslingen mellom komiteen og Siv Jensen i fjor høst:

* Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til en omstillingsprosess mange oppfattet som ganske dramatisk?

* Eller er det slik, som man kan få inntrykk av fra Siv Jensen, at det har vært skepsis til prosessen hele veien?

– Det er påstand mot påstand, sa Andersen til NTB før høringen.

– Vi oppfatter at det blir gitt et annet inntrykk av forholdet mellom SSB og departementet i de svarene vi får fra departementet, enn i de påstandene vi ser fra særlig Meyer, utdypet han.

Les også: Dag Steinfeld beklager: - Ble like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

Får forklart seg

- Jeg ser fram til at jeg får forklart meg, uttalte Meyer til NTB i forkant av høringen.

Hun viste til at saken for henne handler om å sikre SSBs fremtidige uavhengighet, om å gjøre det lettere for ledere i staten å omstille, og om behovet for å ha en arbeidsgiverpolitikk som «ivaretar ledere i staten på en skikkelig måte».

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Harde anklager

Det fikk tidlig LO og NHO til å rykke ut med en skarp advarsel om at grepet kunne true SSBs leveranser av grunnlagsmateriale til partene i arbeidslivet og dypest sett den norske modellen.

Jensen har i to brev forsøkt å svare på hvilke signaler hun kom med, og når hun kom med dem, om omorganiseringen.

Statsråden har fastholdt at departementet har fulgt prosessen grundig opp, og at hun gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for den.

Men Meyer har gått kraftig i rette med den virkelighetsbeskrivelsen.

I den siste runden mente hun Jensens beskrivelse ga en «feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken» og delvis var en «omgåelse av sannheten». Etter det første svarbrevet var Meyers reaksjon at Jensen ikke ga en «korrekt og dekkende fremstilling av saken».

Les mer: Jensen mener Meyer fikk mange advarsler