OSLO (Nettavisen): I sommer presenterte eiendomsinvestor Ivar Tollefsen (57) og hans selskap Fredensborg AS sine planer for den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48 i Oslo. Fredensborg betalte 480 millioner kroner for det ikoniske bygget tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen. Planen er å flytte Fredensborgs hovedkontor til adressen og i tillegg ha uteservering på taket. Men utkastene fra Lund Hagem arkitekter til hvordan det fredete bygget skal forandres møter motbør hos bevaringsmyndighetene.

Les også: Eiendomskongen Ivar Tollefsen varsler en massiv butikkdød i Norge

- I strid med fredningen

Den foreslåtte utvidelsen og ombyggingen er «i sterk strid med fredningen», mener Byantikvaren i Oslo. Foreløpig har etaten satt foten ned for utkastene Oslo kommunen fikk presentert i en planforhåndskonferanse med Fredensborg Norge 24. oktober. Dette går fram av referat fra møtet. Til stede på møtet var blant andre Ivar Tollefsen selv og byplansjef Ellen de Vibe.

Forslaget som ble vist fram var en ny toppetasje og en ekstra underetasje på det trekantede bygget. Siden det tidligere ambassade-bygget er fredet, vil alle inngrep utover vanlig vedlikehold kreve dispensasjon.

Negativ til ny toppetasje

Byantikvaren er negative til den nye toppetasjen som ble presentert, men sier de kan vurdere andre løsninger med et mindre takvolum.

Les også: Ivar Tollefsen kjøpte USA-ambassade - vil ha uteservering på taket

Tollefsen fortalte da fredningen var et faktum at han ønsket å etablere et serveringssted på taket, men Byantikvaren peker på at rømningsvei og adkomst til taket kan bli en utfordring. Folk må enten gå gjennom bygget eller det må etableres rømningsvei på utsiden. Det siste kan bli vanskelig av hensyn til fredningen, heter det.

Kritisk til foreslått vollgrav

På møtet presenterte Fredensborg et forslag med en type «vollgrav» rundt bygget og viste til at dette er et typisk grep fra arkitekt Saarinen.

Byantikvaren sier de støtter aktivisering av underetasje mot Løkkeveien, men sier vollgravprinsippet kan føre til en ny barriere. Byantikvaren mener det må jobbes videre med dagens terreng og ikke grave ytterligere ned.

Hos Fredensborg AS får Nettavisen onsdag opplyst at de ikke har noen kommentar til saken nå.

Eiendomsmilliardær

Ivar Erik Tollefsen er kjent som fjellklatrer, eventyrer og forretningsmann. Han har bygget seg opp en stor formue gjennom sine eiendomsinvesteringer og er eneeier og daglig leder i Fredensborg AS, som satser både i Skandinavia, Tyskland og Nederland. Utleievirksomheten er samlet i datterselskapet Heimstaden AB med hovedkontor i Malmø.

Tollefsen selv står oppført med 2,1 milliarder kroner i formue, 129 millioner kroner i inntekt og med en skatt på 56 millioner kroner på skattelistene for 2017. Tidligere i år havnet Tollefsen for førstes gang på Forbes-listen over dollarmilliardærer. På skattelisten for 2017 figurerer han på 17. plass over Norges mest formuende.

- Klare rammer

Byantikvar Janne Wilberg bekrefter at de har sagt nei til de foreslåtte løsningene med en ny underetasje under sokkeletasjen med store terrenginngrep på bakkeplan og den foreslåtte byggingen av en full taketasje.

- Her er det klare rammer for hva man kan gjøre fordi bygget er fredet, og vi er myndighet til å gi dispensasjon, sier Wilberg til Nettavisen. Fredningen åpner for noe endring på taket, eksempelvis takterrasse og noe åpning av sokkeletasjen innenfor eksisterende volum, men gir ikke rom for vesentlige endringer.

Hun sier at Byantikvaren som fredningsmyndighet er positive til at det tidligere ambassadebygget får en mer åpen rolle i bybildet.

- Det ble jo i sin tid bygget for en utadrettet virksomhet, og det var egen inngang blant annet til biblioteket i ambassaden. Vi ønsker at dette bygget skal være åpent, sier Janne Wilberg.