Milliardsmell for norske banker

Foto: (Scanpix)

Finanskrisen har gitt norske banker juling.

26.02.09 10:28

Norske banker svekket overskuddet med hele 8,8 milliarder kroner i 2008, viser statistikk fra Kredittilsynet.

NA24 - din næringslivsavis

Bankene hadde samlet et resultat før skatt på 19,8 mrd. kroner, og hele fem av de 30 største bankene hadde underskudd i 2008. Samlet sett gikk 20 banker med underskudd, viser tallene.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Tapte på aksjer og lån
- Resultatene er påvirket av kurstap på verdipapirer som følge av den internasjonale finanskrisen. Adgangen til omklassifisering av deler av obligasjonsporteføljen fra vurdert til virkelig verdi til vurdert til kost begrenset noe av nedgangen. Seks banker (av de 50 største) benyttet adgangen til å omklassifisere, skriver Kredittilsynet.

Det var imidlertid økningen i tap på utlån som gav den største smellen for bankene. I 2007 var tapene samlet sett på en håndfull millioner kroner. I 2008 ble tapene 5,7 milliarder kroner.

- Tapene var spesielt høye i fjerde kvartal, og utgjorde 0,7 prosent av brutto utlån (annualisert), det høyeste nivået i ett kvartal siden fjerde kvartal 2002, skriver Kredittilsynet.

Omfanget av misligholdte engasjementer økte med nær 7 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 2007, en vekst på 70 prosent. I forhold til utlån lå likevel misligholdte engasjementer fortsatt lavt, 0,8 prosent mot 0,5 prosent ett år tilbake.

Vanskelig i forsikring
Livsforsikringsselskapene gikk på en enda verre smell enn bankene. Samlet sett hadde disse selskapene underskudd i 2008, viser tallene fra Kredittilsynet. Underskuddet etter skatt for 2008 ble på 3,2 milliarder kroner.

- Negative verdiendringer og realisert tap på aksjebeholdningen bidro til de dårlige resultatene. Mens det var negative verdiendringer på obligasjoner de tre første kvartalene, bidro rentenedgangen i fjerde kvartal til at verdiene på obligasjonene økte sett under ett i 2008.

Verdien på selskapenes totale eiendomsportefølje ble redusert med 2,2 mrd. kroner. Livsforsikringsselskapene har solgt en stor del av aksjeporteføljen slik at andelen aksjer utgjorde 10 prosent av kollektivporteføljen ved utgangen av 2008, og var enda lavere dersom det blir tatt hensyn til selskapenes sikringsinstrumenter.

Frigjorte midler er i stor grad plassert i rentepapirer, og sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi utgjorde 37 prosent av kollektivporteføljen ved utgangen av 2008, mens obligasjoner ”holdt til forfall” utgjorde 19 prosent.

Bufferkapitalen ble redusert med hele 34 milliarder kroner i 2008 til 27 milliarder. Nivået på bufferkapitalen i forhold til forvaltningskapitalen var 4 prosent, en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med 2007. Bufferkapitalen var ved utgangen av året på samme nivå som bunnpunktet i 2002. Alle livsforsikringsselskapene tilfredsstilte minstekravet til kapitaldekning og kravet til solvensmargin ved utgangen av 2008. Noen livsforsikringsselskaper fikk tilført kapital i fjerde kvartal.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.