Gå til sidens hovedinnhold

Milliardsmell for Ulltveit-Moe

Rec Silcon har tapt 8,7 milliarder kroner siden 2015. Storaksjonær Jens Ulltveit-Moe har langt over milliarden i verditap.

Jens Ulltveit-Moe ble av bladet Kapital i fjor rangert som Norges 78. rikeste person, med en anslått nettoformue på 3,5 milliarder kroner.

Ulltveit-Moe er den klart største aksjonæren hos silisiumprodusenten, med nesten 23 prosent av aksjene og 536 millioner aksjer. Han har måttet tåle at kursen på Rec-aksjen har falt til beskjedne 58 øre ved børsslutt mandag.

Litt avhengig av når vi setter startdatoen, snakker vi om rundt 1,5 milliarder kroner i verditap siden 2014. Sommeren 2014 var aksjen verdt nesten 4 kroner, før det store kursfallet satte inn. Markedsverdien av selskapet er redusert til 1,44 milliarder kroner.

Les også

Nå stiger temperaturen: Venter å se tosifrede varmegrader

Milliardunderskudd

Bare det seneste året har aksjekursen stupt 47 prosent. Børsraset henger sammen med et selskap som ikke er i nærheten av å tjene penger. I årene 2015-2017 var det samlede underskuddet før skatt på 655 millioner dollar, eller svimlende 5,7 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Og tallene for 2018 viser et underskudd før skatt på 348 millioner dollar, hvorav et underskudd i fjerde kvartal på snaue 14 millioner. Regnskapet føres i dollar.

Det betyr at Rec Silicon de seneste fire årene har tapt tilsvarende 8,7 milliarder kroner før skatt med dagens valutakurser. Og sagt på en annen måte: Ulltveit-Moes andel av underskuddene i disse fire årene er på 2 milliarder, gitt en eierandel på 23 prosent.

Inntektstap

Rec Silicon produserer poysilisium og silisiumgasser for sol- og elektronikkindustrien. Produksjonen i 2018 utgjorde 9280 tonn.

Ser man på 2018-regnskapet, viser det fallende inntekter både for året som helhet og isolert i fjerde kvartal. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer, den såkalte EBITDA, er negativt.

Underskuddet forverres av avskrivninger og netto rentekostnader. Inn- og utbetalingene fra akivitetene til selskapet - kontantstrømmen - er negativ. Selskapet mener selv det har likviditet til driften gjennom 2019. Det er forventninger om et sterkere andre halvår i år enn det første.


Merker handelskrigen

Produksjonen av silisium økte med nesten 52 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal i fjor, men marginene er altså negative. Dette, til tross for at salgsvolumet var opp med 6,3 prosent i kvartalet, men prisene falt noe.

Ved ett av anleggene er kapasitetsutnyttelsen lave 25 prosent, som følge av handelskrigen mellom USA og Kina. Dette anlegget foreslås midlertidig stengt fra 1. mars, der salget skal skje fra eksisterende lagre.

Les også

Bookmaker betaler ut på Solskjær

3 prosent!

De store underskuddene har nærmest spist opp den innskutte egenkapitalen i selskapet. Av en innbetalt egenkapital på 3,15 milliarder dollar, stod det igjen ved utgangen av fjerde kvartal i fjor minimale 106,7 millioner. Det tilsvarer om lag 3 - tre - prosent av innskutt beløp fra ulike aksjonærer opp gjennom årene, men eierne slipper trolig å gå inn med ny kapital, ifølge en selskapspresentasjon tirsdag morgen.

De store underskuddene har fått konsekvenser for bemanningen. Rec Silicon måtte høsten 2016 si opp 70 ansatte for å kutte kostnader etter et svakt kvartalsresultat. I juli i fjor måtte ytterligere 100 gå, vesentlig som følge av en nedbemanning ved produksjonsanlegget Moses Lake i delstaten Washington på vestkysten.

Rec Silicon ble etablert tilbake i 1996 under navnet Fornybar Energi AS og omdannet etter en fusjon i september 2000 mellom ScanWafer AS, SolEnergy AS og Fornybar Energi AS.

Orkla-gevinst

Selskapet ble notert på Oslo Børs i mai 2006. Gründeren Alf Bjørseth hadde solgt seg ut for 900 millioner i forkant av børsnoteringen. Den største eieren etter børsnoteringen var Orkla, men de var helt ute av selskapet i 2013, og de solgte seg ut med gevinst.

Les også

Stoltenberg kan se fram til en lukrativ, skattefri NATO-sluttpakke

I 2013 ble Renewable Energy Corporation delt i to. Renewable Energy Corporation skiftet navn til Rec Silicon ASA og fortsatte som silisiumprodusent. Solardivisjonen ble solgt ut til det børsnoterte selskapet Rec Solar ASA.

Kommentarer til denne saken