Milliardtap for John Fredriksen

Bedret drift, men kraftig økende gjeld smerter for sjømatkjempe.

04.02.09 10:05

John Fredriksens sjømatselskap Marine Harvest gikk på en smell i fjerde kvartal i fjor. Selskapet økte omsetningen, men må ta et solid valutatap.

NA24 - din næringslivsavis

Bedret drift
Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 317 milllioner kroner i forrige kvartal, mot minus 341 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Analytikerne ventet 204 millioner kroner, ifølge estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans

Virksomhetene i Norge, Canada og Skottland oppnådde forbedrede operasjonelle resultater. Imidlertid ble den biologiske situasjonen for industrien i Chile dramatisk forverret i kvartalet, med negative konsekvenser også for Marine Harvest.

- Robust etterspørsel og bedrede priser i norske kroner ledet til forbedrede resultater for hoveddelen av virksomheten, med den norske virksomheten som den største bidragsyteren til resultatet, sier konsernsjef Åse Aulie Michelet i Marine Harvest.

Omsetningen økte til 4.042 millioner kroner, mot 3.664 millioner i tilsvarende periode året før. Her ventet analytikerne en omsetning på 3.767 millioner kroner. Omsetningsøkningen kommer som en følge av høyere priser og valutaeffekter. Selskapet slaktet 89.706 tonn i kvartalet, sammenlignet med 100.084 tonn i samme kvartal året før.

Resultat før skatt endte på minus 956 millioner kroner, mot minus 113 milllioner kroner i tilsvarende periode året før. Analytikerne ventet et resultat før skatt på 87 millioner kroner.

HTML EMBED

Valutaeffekt
Selskapet opplever imidlertid at gjelden økte betraktelig i kvartalet. Vesentlige endringer i valutakurser og rentesatser påvirket gjeld i utenlandsk valuta og markedsverdi av rentesikringer, slik at netto finansposter for fjerde kvartal ble minus -1.224 millioner kroner.

Selskapet, som har nesten all sin gjeld i euro eller dollar, opplyser at netto rentebærende gjeld økte med 1.112 millioner kroner i fjerde kvartal. Selskapet hadde ved utgangen av året en rentebærende gjeld på 7.741 millioner kroner.

- Chile er problemet
Marine Harvest opplyser at den biologiske situasjonen for industrien i Chile så en dramatisk forverring i fjerde kvartal.

- Forsert slakting, lavere salgsvolum og lavere priser hadde en ødeleggende effekt på våre resultater i Chile. Selv om Marine Harvest Chiles relative andel av nye sykdomsutbrudd faller jevnt, leder den generelle utviklingen i industrien til en nedjustering av våre utsikter for Chile i 2009, sier Michelet.

Videre sier Michelet at med den dramatiske utviklingen i Chile, er et nullresultat for Chile i 2009 ikke lenger oppnåelig. Dermed har selskapet redusert forventet salgsvolum i Chile til 30.000 tonn for året.

- Mindre påvirket av finansiell uro
Konsernsjef Åse Michelet opplyser at Marine Harvest vil være varsomme med smoltutsett og investeringer på kort sikt, og vil rette alle krefter inn mot forbedret operasjonell drift.

- Vi finner god grunn til å anta at laksenæringen, i likhet med annen matvareindustri, er mindre påvirket av den finansielle uroen enn andre industrier. Gitt at Marine Harvests finansielle eksponering mot Chile har nådd et håndterbart nivå, og gitt fortsatt forbedring av driften, så forventer vi forbedrede prestasjoner i 2009, sier Aulie Michelet

Marine Harvest venter et slaktevolum på 296.000 tonn fra laksearter i 2009, hvorav 67.000 tonn ventes å bli slaktet i første kvartal.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag