*Nettavisen* Økonomi.

Millionær på Forsvarets regning

Tidligere offiser Jørgen Galtestad har siden 2000 fakturert Forsvaret for hele 23 millioner kroner som konsulent – også sønnen har tjent godt på Forsvaret.

26.01.06 12:29

Ingen av kontraktene har vært lyst ut på anbud.

Galtestad har sendt utallige regninger til Forsvaret for oppdrag han har gjort gjennom sitt aksjeselskap ProVerd.

I en årrekke har Forsvaret benyttet den tidligere offiseren som høyt lønnet prosjektleder i ulike forsvarsgrener.

Bare siden 2000 har Galtestad gjennom ProVerd fakturert Forsvaret for 23,1 millioner kroner viser TV 2 Nettavisens gjennomgang av kontraktene. Det tilsvarer rundt 4 millioner kroner i året.

ProVerd har ingen ansatte, men Galtestad har leid inn sin egen sønn Brage Galtestad til å jobbe med de innbringende forsvarskontraktene.

Far og sønn Galtestad har bistått Forsvaret med prosjektledelse innenfor data og kommunikasjonsteknologi. På ProVerds hjemmeside heter det at selskapet «siden oppstarten har hatt kontinuerlige oppdrag for Forsvaret».

Benekter regelbrudd
I perioden 1998 til 2005 jobbet ProVerd med i alt 18 ulike prosjekter med kontraktssummer på over 200.000 kroner. Alle oppdrag over dette beløpet skal ifølge anskaffelsesreglene for Forsvaret normalt lyses ut på anbud:

«Hovedregelen er at kjøp skal foretas etter anbudskonkurranse», heter det i regelverket.

Forsvarsstabens informasjonsavdeling bekrefter at Galtestads kontrakter over terskelverdien ikke har vært på anbud.

Forsvarsledelsen viser til en unntaksbestemmelse om at kontrakter kan unntas fra offentlig utlysning av beredskapsmessige og sikkerhetsmessige grunner («Avtalene har ikke vært på anbud men anskaffet iht Bestemmelser vedrørende anskaffelser til Forsvaret (BAF) fastsatt ved kongelig resolusjon 3. desember 1993, som var regelverket Forsvaret benyttet når anskaffelsene kunne unntas lov om offentlige anskaffelsers paragraf 3, med ref til EØS avtalesn paragraf 123», heter det i et epostsvar fra Forsvarsstabens informasjonsavdeling).

I hvilken grad Forsvaret kan benytte seg av unntaksbestemmelser kommer til å bli nøye vurdert i forbindelse med den eksterne korrupsjonsgranskingen Forsvarsministerens har satt i gang.

- Hvordan vi forstår jussen i dette kan jeg ikke si noe om nå, men vi kommer i utredningen til å ha et eget kapittel om anskaffelsesreglene og EØS-reglene. Hvorvidt unntaksbestemmelsene kan benyttes blir vurdert i dette kapittelet, opplyser Nils Dalseide som leder utvalget som gransker Forsvarets konsulentbruk innenfor IKT-området.

Lukrativt familieforetak
Far og sønn Galtestad har solide inntekter fra Forsvaret. I følge ligningen for 2004 hadde Jørgen Galtestad en nettoinntekt på 1,2 millioner kroner og en formue på 6,3 millioner kroner.

Også året før hadde Galtestad over en million kroner i nettoinntekt.

- Jørgen Galtestad har vært benyttet grunnet hans internasjonale erfaring spesielt innen programledelse. Han har en unik metodikkkompetanse, heter det i et epost-svar fra Forsvarsstabens informasjonsavdeling.

Sønnen Brage Galtestad, som er sivilingeniør fra NTNU i 2002, tjente allerede året etter som 27-åring 872.000 kroner netto. I 2004 står han oppført med en inntekt på 823.000 kroner.

I tillegg til far og sønn – som begge er eiere av ProVerd – har selskapet også benyttet styremedlem Leif Palmstrøm som konsulent. Palmstrøms andel av kaken er mindre. Han hadde i 2004 en nettoinntekt på 465.000 kroner.

Konsulent for Diesen
ProVerd laget i fjor sommer den første rapporten om framtiden til Forsvarets omstridte milliardsatsing Golf.

Dette skjedde på initiativ fra forsvarssjef Sverre Diesen. Oppdraget er fakturert Forsvarsdepartementet. ProVerd anbefalte i rapporten en delt dataløsning, med gjenbruk av gamle it-systemer, slik Diesen går sterkt innfor.

Verken Diesen eller andre har brukt denne rapporten i grunngivingen for en delt løsning. Interne kilder i sier til TV 2 Nettavisen at rapporten fra ProVerd var så mangelfull at den var ubrukelig, og at Forsvarssjefen derfor måtte bestilte en ny ekstern rapport fra CapGemeni.

- Det er helt misforstått. Forsvaret ønsket flere syn på dette, sier Galtestad.

Også Forsvarsdepartementet har brukt Galtestad og ProVerd som konsulent. Kontraktene er undertegnet av assisterende departementsråd Morten Tiller, og er ifølge departementet på snaue 500.000 kroner.

- Ingenting å skjule
Konsulentbruken innenfor IKT er nå under gransking av et eksternt utvalg, ledet av sorenskriver Nils Dalseide. I forbindelse med oppnevningen av utvalget heter det at ”Forsvarsdepartementet (FD) har grunn til å tro at det, ved konsulentbruk på IKT-området i Forsvaret, kan ha forekommet smøring, bestikkelse og korrupsjon eller andre straffbare handlinger”.

Alle konsulentkontrakter innenfor IKT–området fra 1995 til 2005 skal granskes. Det betyr at også ProVerd blir gransket.

- Hvis kontraktene ligger innenfor IKT og dreier seg om konsulentbruk faller det innenfor mandatområdet, sier utvalgsleder Nils Dalseide.

- Hva er det dere gransker ved disse kontraktene?

-Vi ser både på strafferettslige sider, anskaffelsesrettslige, erstatningsrettslige, arbeidsrettslige og etiske sider, sier Dalseide.

Galtestad sier at han ikke frykter at en gransking vil avdekke kritikkverdige forhold ved de kontraktene ProVerd har inngått med Forsvaret.

-De må bare granske for min del. Vi har ingenting å skjule, sier Jørgen Galtestad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.