*Nettavisen* Økonomi.

Mjøs forventer moderat vekst

Administrerende direktør i Ergogroup, Terje Mjøs Foto: Roald, Berit

EDB ErgoGroup tjente 3.478 milliarder i fjor.

EDB ErgoGroups samlede driftsinntekter i fjerde kvartal 2011 ble NOK 3.478 millioner, mot proforma NOK 3.350 millioner i samme kvartal 2010, noe som tilsvarer en organisk vekst på tre prosent i perioden. Driftsresultat før amortisering og engangskostnader (EBITA) var NOK 232 millioner. Selskapets styre foreslår at det utbetales et utbytte til aksjonærene på 0,35 kroner per aksje.

- Jeg er fornøyd med at EDB ErgoGroup går inn i 2012 med styrket finansiell stilling. For et år siden varslet vi en rekke tiltak for å øke lønnsomheten. Dagens resultater dokumenterer effekten av dette viktige arbeidet, og vi leverer på det nivået vi guidet om for et år siden. Takket være en solid innsats fra alle våre medarbeidere, legger vi nå frem et resultat som er betydelig bedre enn 2010 og som viser at vi er på vei til et nytt lønnsomhetsnivå, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup i en melding.

Nøkkeltall fjerde kvartal 2011 (Sammenlignet med proforma tall for fjerde kvartal 2010)

 • Driftsinntekter på NOK 3.478 millioner (3.350 millioner), 3 prosent organisk vekst
 • EBITA før engangskostnader var NOK 232 millioner (100 millioner)
 • EBITA-margin på 6,7 prosent (3,0 prosent)
 • Synergiprogrammet er i rute med run rate på NOK 230 millioner, opp fra NOK 170 millioner i tredje kvartal 2011
 • Operasjonell kontantstrøm på NOK 623 millioner (280 millioner)
 • Fortsatt sterk vekst i Sverige med en organisk vekst på 9 prosent

Nøkkeltall 2011 (Sammenlignet med proforma tall for 2010)

 • Driftsinntekter på NOK 12.841 millioner (12.434 millioner)
 • EBITA var NOK 783 millioner (552 millioner)
 • Operasjonell kontantstrøm på NOK 676 millioner (565 millioner)
 • CAPEX på NOK 439 millioner (513 millioner)
 • Ordrereserve ved utgangen av 2011 var NOK 16.1 milliarder. Det er signert nye kontrakter for NOK 10 milliarder i 2011
 • Fortjeneste per aksje ble NOK 0,86 (NOK -1,34)
 • Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 0,35 kroner per aksje for 2011

Tall for forretningsområdene i EDB ErgoGroup fjerde kvartal 2011

IT Drift
Driftsinntekter i forretningsområdet IT Drift ble NOK 1.570 millioner i 4. kvartal 2011 mot NOK 1.603 millioner i tilsvarende kvartal året før. EBITA ble på NOK 81 millioner i 4. kvartal 2011 mot NOK 80 millioner i 4. kvartal 2010.

Løsninger
Forretningsområdet hadde driftsinntekter på NOK 1.173 millioner mot proforma NOK 1.056 millioner i 4. kvartal 2010. EBITA ble NOK 106 millioner i 4. kvartal 2011 mot proforma NOK 15 millioner i 4. kvartal 2010.

Consulting
Forretningsområdet hadde driftsinntekter i 4. kvartal 2011 på NOK 1 026 millioner mot NOK 1 020 millioner i tilsvarende periode året før. EBITA ble NOK 75 millioner i 4. kvartal 2011mot NOK 75 millioner samme periode året før.

Utviklingen i Sverige i fjerde kvartal
Omsetningen i Sverige (inkl Finland) var NOK 1.021 millioner i 4. kvartal 2011, en organisk vekst på 9 prosent fra NOK 913 millioner i 4. kvartal 2010. EBITA ble NOK 95 millioner mot NOK 73 millioner samme periode året før.

Fremtidsutsikter
IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige viste en positiv utvikling i 2011. Ved inngangen til 2012 er det fortsatt risiko for at uroen som preger finansmarkedene, og den nedjusterte BNP-veksten i flere land, vil påvirke veksten innen IT-tjenester i tiden fremover. Forventningene til utviklingen av BNP i Sverige har stadig blitt nedjustert, og hvordan dette kan påvirke markedet for IT-investeringer og outsourcing fremover er usikkert.

Erfaringer fra nedgangsperioden 2008/2009 tilsier at effekten av en generell nedgang i markedet ga et tidsmessig forskjøvet utslag for IT-markedet. Samtidig kan det forventes større og raskere utslag for SMB-segmentene i Norge og Sverige hvor eksportbaserte industrikunder er direkte eksponert for svikt i internasjonal etterspørsel.

Forventer vekst
I det svenske markedet forventer selskapet fortsatt god etterspørsel fra offentlig sektor og bank- og finanssektoren, drevet av selskapets brede tjeneste- og løsningsportefølje. I det norske markedet er EDB ErgoGroup godt posisjonert for vekst innen konsulent-og løsningsområdet. Selskapet forventer fortsatt god vekst innen SMB-segmentet for outsourcing og positiv tilgang på tilleggstjenester innen storkundesegmentet som vil bidra til å dempe omsetningsfallet som følge av kontraktsfestede prisreduksjoner innen storkundesegmentet for outsourcing i Norge.

EDB ErgoGroup forventer en moderat vekst i 2012.

Styret forventer en fortsatt positiv utvikling i lønnsomheten og forbedret kontantstrøm i 2012. Arbeidet med realisering av de kommuniserte synergimålene har høy prioritet.

Styret har også fokus på at integrasjonen av tidligere EDB og ErgoGroup blir gjennomført på en god måte for kunder, ansatte og eiere, samt å sikre god kvalitet i alle ledd av leveransekjedene. Etablering av felles identitet for selskapet gjennom lansering av nytt navn og merkevare i 1. kvartal 2012 forventes å ha en positiv effekt eksternt, så vel som internt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag