Statistisk sentralbyrå - SSB - la onsdag morgen frem tallene for detaljomsetningen i januar. Og de viser enn oppgang på 1,6 prosent i sesongjusterte volumer fra desember til januar.

Fra januar 2018 til januar 2019 er den såkalte virkedagskorrigerte volumindeksen opp 1,1 prosent.

Møbler og apotekvarer

SSB skriver i en kommentar at økningen i det sesongjusterte volumet i stor grad drevet av butikker med salg av møbler. I tillegg til møbler bidro også netthandel og salg av apotekvarer til oppgangen i detaljhandelen.

Nordea Markets ventet i sin morgenrapport onsdag en økning i detaljhandelen på 0,6 prosent. Meglerhuset skriver at veksten må ses i sammenheng med de svært svake tallene i desember.

Svakt

Og korreksjonen opp til tross, Nordea mener trenden i detaljomsetningen er svak. Sammenliknet med for ett år siden, er detaljomsetningen omtrent uendret, det vil si at veksten i vareforbruket er nær null.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningen er en årsvekst på 3,4 prosent.

I januar 2018 falt detaljhandelen med 0,4 prosent, mens den var opp 1,4 prosent i januar 2017.

Netthandelen vokser

I desember var det en nedgang i detaljhandelen på 1,8 prosent fra november, men desembertallene viste også en vekst i netthandelen i 2018 på 14 prosent.

Detaljomsetningsindeksen viser verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, utenom salg av motorvogner. Detaljhandel defineres som virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.