De nordiske landene har opplevd en kraftig innvandringsvekst de siste årene, spesielt i forbindelse med flyktningkrisen rundt 2015.

I en ny rapport har kredittratingbyrået Moody's tatt en nærmere titt på de økonomiske konsekvensene.

Deres konklusjon er at innvandring er økonomisk negativt på kort og mellomlang sikt, men at det på lenger sikt er en økonomisk fordel. Årsaken er at innvandrere gjerne er unge, over tid integrert seg i arbeidslivet og dermed reduserer konsekvensen av eldrebølgen.

Les også: OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

I tillegg er det slik at økt befolkning, fører til en større arbeidsstyrke og større økonomi, som dermed gir vekst i BNP.

- Vi forventer at innvandring vil bidra med en boost til veksten i de nordiske landene. Selv om det er lavere sysselsettingsrate for deler av innvandrerbefolkningen som vil føre med seg noen kostnader for offentlige finanser, er disse både håndterbare og noe som trolig vil minke over tid, sier analytiker og visepresident Petter Bryman i Moody's i en melding.

I sin rapport skriver Moody's følgende om økonomiske konsekvenser som følge av flyktningekrisen:

«Given the gradual nature of labour market integration and with refugee migration coming down from its 2015 peak, we expect the negative fiscal effects to subside in the coming years. The Nordics’ underlying fiscal and institutional strengths also make the fiscal impact clearly manageable from a credit perspective.»

De skriver videre at de regner med at innvandring kommer til å forbli den viktigste årsaken til befolkningsvekst i Sverige, Danmark og Norge de neste tiårene.

- Norge vil kjenne effektene sterkere

Til tross for at Moody's tror de nordiske landene vil tjene på innvandring, er de klar på at Norge står i en særstilling:

- Den umiddelbare konsekvensen av innvandring, når det kommer til inntekt per innbygger, er trolig negativ hvis innvandrere ikke raskt integreres inn i arbeidslivet og er i stand til å utnytte sitt fulle produktivitetspotensial. Dette vil trolig bli spesielt merkbart i Norge hvor den raske befolkningsveksten spiser av landets betydelige oljeformue sett i forhold til antall innbyggere.

Nylig kom SSB med en rapport som viste at de opparbeidede pensjonsrettighetene til nordmenn var omtrent 25 prosent høyere enn verdien på oljefondet.

Les også: Nordmenn må jobbe 3,5 uke mer for å dekke gapet mellom framtidige inntekter og utgifter

- Men, på lang sikt bør denne effekten bli redusert etter hvert som arbeidsmarkedet gradvis forbedres, sammen med de positive effektene innvandring har på produktiviteten i landet, skriver Moody's.

Innvandring fører til mer splittelse, tror likevel på stabilitet

De nordiske landene er ifølge Moody's preget av stabilitet og i stor grad av kollektive konsensusløsninger, noe som er en av de viktigste årsakene til den høye kredittratingen selskapet gir landene.

I sin rapport skriver selskapet at de ser på immigrasjon som noe som skaper politisk turbulens, og at det har ført til fremveksten av nye politiske partier - noe som ikke minst har skapt utfordringer i Sverige. Moody's tror likevel at «konsusbygging og åpenhet» vil fortsette å stå sterkt i de nordiske landene i et politisk landskap dominert av tradisjonelle «mainstream»-partier.

Les også: Så mye koster en vanlig og en mindreårig asyløsker