Gå til sidens hovedinnhold

Morten Angelils DNA-sak til Høyestrett

Høyesterett tar stilling til om registreringen av Morten Angelils DNA-profil i identitetsregisteret er i strid med menneskerettighetene.

Elteks tidligere konsernsjef Morten Angelil tapte saken i tingretten og lagmannsretten. Men nå vil Høyesterett vurdere om beslutning om å registrere hans DNA-profil i identitetsregisteret, også kalt DNA-registeret, er gyldig.

Bakgrunnen for registreringen var at Angelil i 2012 ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt skattesvik.

Les også

Norwegian innrømmer at kassen er tom


Domfelte blir DNA-registrert

Det Høyesterett skal ta stilling til er om det etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), er adgang til å DNA-registrere alle domfelte, uavhengig av lovbruddets art, eller om enkelte typer lovovertredelser ikke tilfredsstiller proporsjonalitetskravet for et slikt inngrep.

Målet med identitetsregisteret er at det skal bidra til en mer effektiv etterforskning og øke mulighetene for å oppklare flere saker, ifølge Kripos.

DNA-et slettes kun ved død eller dersom personen senere frifinnes.

- Må slettes etterhvert

- Det er veldig bra at Høyesterett har sagt at de vil avgjøre om de norske reglene for DNA-registrering er i strid med menneskerettighetene, sier Angelils forsvarer John Christian Elden.

Han legger til at flere europeiske land tidligere er dømt i menneskerettsdomstolen, fordi de har en for omfattende registreringsordning.

-For at det skal være tillatt må det ha et konkret formål, og personopplysningene må slettes når dette behovet ikke lenger er der. DNA er lite egnet i Økokrimsaker, da det sjelden legges igjen biologiske spor som kan løse nye Økokrimsaker. Norge mangler slike regler i dag, og vi ber derfor Høyesterett finne registeret ulovlig, avslutter han.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad fra Regjeringsadvokaten, som representerer Staten i saken.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken