SKØYEN (Nettavisen Økonomi): Det har vært steile fronter mellom beboere og utbyggere om de store utbyggingsplanene for Skøyen (se faktaramme), men der de nå prøver å finne frem til felles løsninger.

I midten står Plan- og bygningsetaten i Oslo, som skal kompromisse til noe ingen av partene er fornøyd med. I verste fall står mesteparten av utbyggingen i fare i området rundt den planlagte Skøyen stasjon, som blir helt sentral i den nye Fornebubanen.

Buchardt er med

Emil Paaske er partner og medeier i utviklingsselskapet Agate Eiendom, der den velkjente eiendomsutvikleren Anders Buchardt er majoritetseier. Paaske er koordinator for grunneierne og utbyggerne på Skøyen og var tidligere adm. direktør i Veidekke Eiendom. Veidekke har blant annet kjøpt Nedre Skøyen vei 22-24 på Skøyen og er ellers en av de store utbyggerne i området. Paaske er skeptisk.

- I desember i fjor meldte alle grunneierne inn til meg om deres planer. Det viser seg at kun et fåtall av planene vil bli realisert dersom områdeplanen blir slik den foreligger i dag. Da vil de heller leie ut til eksisterende leietakere, sier han til Nettavisen Økonomi.

100 kvinner viser at det ikke er en fasit på hvordan underlivet skal se ut

Blant annet er Storebrand Livsforsikring en av grunneierne som må vurdere hva de vil gjøre, og om de gjør noe i det hele tatt, hvis den eksisterende områdeplanen vedtas.

Trekker seg?

Storebrand har eksempelvis fått tommelen ned for sine planer for Hoffsveien 1, som blir liggende rett ved siden av planlagte Skøyen stasjon. Livselskapet har ønsket å føre opp hele 21 etasjer på Skøyen, og høyder er gjenstand for evig krangling.

- Det viktige her er at Skøyen er et eksisterende område som fungerer greit for grunneierne, det er ikke et industriområde som på 90-tallet som skal transformeres, sier Paaske. Store eiendomsaktører eier de fleste eiendommene, og de ønsker at området skal utvikles og forbedres.

- Grunneiere og utbyggere er enig i visjonen om ambisjonene til Skøyen. Men det forutsetter at de som eier byggene i dag, også ser en økonomisk gevinst i å ta risikoen med å rive det som er og bygge nytt. Vi har våre bygg og våre verdier å ivareta, sier Paaske.

Uenige

- Så det er en reell uenighet mellom grunneierne og planmyndighetene om volumer, høyder og sammensetningen i utbyggingen?

- Ja, og planmyndighetene forutsetter at grunneierne blir enige seg imellom og på tvers av eiendommene, svarer han. Planmyndighetene reduserte blant annet maksimale høyder på Skøyen fra 16 til 12 etasjer og byggearealene med 400.000 kvadratmeter. Det kan bety mange hundre millioner kroner i året i tapte leieinntekter, litt avhengig av hva som bygges.

Status på Skøyen er at det foreligger en områdeplan. Det vil si at planmyndighetene i Oslo har gitt overordnede føringer for regulering av arealbruken i området. Områdeplanen ligger nå til politisk behandling i Rådhuset.

Paaske understreker at alle grunneierne som er på Skøyen, har et langsiktig perspektiv.

- Vi ønsker en levende bydel og å utvide kultur- og servicetilbudet til befolkningen her. Her er vi enig med beboeraksjonene. Men politikerne snakker om behovet for knutepunktsutbygging og skal bruke milliarder på Fornebubanen. Hvor rasjonelt er det å bygge bare tolv etasjer på Norges tredje største knutepunkt? spør Paaske retorisk.

Glem det

Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker at hele 11.000 nye beboere skal flytte inn i planområdet, i så fall en formidabel økning fra dagens 3000.

- Det kommer ikke til å skje, konstaterer Paaske.

- Utbyggerne snakker i dag om 800-900 nye boliger. Planmyndighetene ønsker å bygge boliger i Bestumkilen, men denne delen av Skøyen vil ikke bli utviklet på mange, mange år.

- Planmyndighetene forutsetter også at nye boliger sentralt på Skøyen skal bygges enten oppå eksisterende næringsbygg eller i nye næringsbygg etasjer. Dette er både dyrt og komplisert, og det vil derfor ikke bli så mange boliger som planen i dag legger opp til, fastslår Paaske.


Sterke reaksjoner

Det er sterke beboerreaksjoner og en aktiv facebookgruppe som går imot gigantplanene, ledet av en stedsaktivist gjennom 20 år, Christian Sømme.

Protestene går på både manglende involvering fra planmyndighetenes side, volumer, en altfor stor trafikk gjennom området, og ikke minst høyder. Det spesielle med Skøyen-utbyggingen, er at både utbyggerne og grunneierne, men også beboerne i området, er misfornøyd med det de mener er en manglende dialog fra planmyndighetenes side.

- Det er et engasjement på begge sider over den manglende involveringen. Beboerne etterlyser tilbud i området som kino, svømmehall og flere fellesfunksjoner. Det eksisterende tilbudet er ett av de dårligste i hele Oslo, hevder Paaske.

Kafémøter

Men både utviklere og innbyggere prøver nå å finne felles løsninger. Paaske og representanter for grunneierne har sammen med innbyggerne arrangert kafédialoger for å finne ut hva som skal til for å løfte Skøyen til et bydelssenter med særegenheter og kvaliteter.

Et slikt møte med felles arbeidsgrupper fant sted i forrige uke på Veidekkes hovedkontor.

- Vi har avholdt kafémøter med beboere og utbyggere for å få frem de kvalitetene Skøyen har i dag, og ikke minst hva vi ønsker i fremtiden, sier Paaske.

Observatører

Sentrale Oslo-politikere med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i spissen, var observatører på møtet og kunne lodde stemningen. Marcussen skriver i en e-post at forslaget områderegulering ligger til behandling i hennes avdeling.

vurderer ulike forhold knyttet til om planen vil levere på målet om at Skøyen skal utvikles til en enda mer levende bydel. Det omfatter flere boliger, flere tilbud og gode grønne kvaliteter langs elvene i området og ned mot fjorden.

Hun vil ikke forskuttere utfallet av denne prosessen, men konstaterer at det er et stort engasjement om saken, og ulike meninger blant annet om forhold knyttet til høyder og hvordan best legge til rette for bolig.

Lærerikt

Det er også store spørsmål knyttet til jernbanetrase og E18 som må håndteres og som spiller inn. Marcussen har altså deltatt på en kafé-dialog på Skøyen, hvor både grunneiere og innbyggere deltok, og det fant hun både nyttig og lærerikt.

Byråden er glad for at det er et så stort engasjement knyttet til fremtiden til Skøyen, og hun sier de jobber nå for å lande gode og funksjonelle løsninger.

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil ikke kommentere saken, men henviser til byråden.