Munnkurv for medforfattere

Foto: (Scanpix)

Åtte av medforfatterne til Jon Sudbøs skandaleverk er norske, hvorav seks er kollegaer ved Radiumhospitalet. De har alle fått munnkurv av ledelsen.

17.01.06 07:42

Ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet kjemper nå en knallhard kamp om å holde kontroll på informasjonsstrømmen rundt skandaleartikkelen som en av deres mest prestisjetunge forskere står bak.

- Jeg har fått munnkurv og kan ikke snakke med deg, sier en av de 13 medforfatterne til TV 2 Nettavisen og henviser til ledelsen ved sykehuset.

Han ønsker derfor ikke å fortelle hvilken rolle han har hatt i den oppsiktsvekkende artikkelen som stod på trykk i «The Lancet». Men en oversikt i artikkelen viser imidlertid hva de ulike medforfatternes har bidradd med i artikkelen. Se listen nederst i artikkelen.

Åtte norske forfattere
Seks av forfatterne i artikkelen, hvor overlege Jon Sudbø stod som hovedforfatter, er tilnyttet Radiumhospitalet. Sudbø er selv overlege ved kreftavdelingen på Radiumhospitalet. I tillegg er to av medforfatterne tilknyttet Rikshospitalet/Kreftregisteret og NTNU i Trondheim.

De resterende medforfatterne som er oppført kommer fra ulike forskningsinstitusjoner i USA og Finland.

- Alle er ansvarlig
Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet sa mandag til TV 2 Nettavisen at medforfatterne burde ha oppdaget de fabrikkerte dataene og at også disse står ansvarlig for artikkelens innhold.

- Det generelle om ansvaret til en medforfatter er klart - de har også ansvar for artikkelen. Og når man er medforfatter, ville man hatt en mulighet for å oppdage mulig at feil, sa Hallén til TV 2 Nettavisen.

Spørsmålet blir nå hvorvidt de 13 medforfatterne, som ved hjelp av Jon Sudbø fikk sitt navn på trykk i det prestisjetunge tidsskriftet, står inne for artikkelen de var med å skrive. I slutten av artikkelen skriver forfatterne at «alle forfatterne har godkjent det siste utkastet av artikkelen».

Etter skandalen ble oppdaget, er det ingen som vil uttale seg.

- Må ha ensartet kommunikasjon
Ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet fremholder at de ønsker å få alle sider av saken belyst - men på egne vilkår.

- Det er ikke tvil om at vi vil ha en sentralstyring av informasjonsstrømmen. Det er ingen tvil om at rollene til de andre forfatterne til denne artikkelen er en av de vesenligste oppgavene den eksterne granskingskommisjonen, sier direktør for strategi og marked, Stein Vaaler, ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet til TV 2 Nettavisen.

- Så dere har gitt ordre til medforfatterne om ikke å snakke med pressen ?

- Det jeg har gjort, er å argumentere for, internt i organisasjonen, at vi har en helhetlig og ensartet kommunikasjon ut. Det tror jeg er lurt, sier Vaaler.

- Mistenker ikke medforfattere
De 13 medforfatterne vil trolig bli innkalt for å forklare seg om sine roller i forbindelse med skandaleartikkelen overfor granskingskommisjonen. Kommisjonens første møte blir kommende onsdag.

- Du tror ikke at en munnkurv vil kunne skape mistanke mot de 13 medforfatterne?

- Jeg ser det på motsatt måte. Jeg tror i utgangspunktet at dette er en enestående sak og én person. Så jeg har ingen mistanke mot noen av medforfatterne. Til nå i denne prosessen har jeg ikke fått signaler som tilsier noe annet. Derfor har jeg veldig tiltro til at den eksterne granskingskommisjonen vil komme til en riktig og troverdig konklusjon, sier Vaaler til TV 2 nettavisen.

Navn

Forskningsinstitusjon

Rolle i prosjektet

Professor Jon Sudbø

Overlege Kreftavdelingen ved Radiumhospitalet, Norge.

Innledet forskningen som ledet til resultatet. Skrev protokoll for studiet, deltatt i diskusjoner, unnfanget, utviklet og overvåket studiet. Tolket data, gjennomgikk alle versjonene, samt skrevet første- og sisteutkastet av artikkelen. Hentet inn finansiering til studiet.

Professor J. J. Lee

Medisinsk avdeling og biostatistisk avdeling ved Universitetet i Texas og Anderson Kreftsenter i Huston, USA.

Deltok i diskusjoner underveis i studiet, overvåket og gjennomførte statistiske analyser, tolket data, gjennomgikk artikkelens innhold og alle versjonene av artikkelen, inkludert sisteutkastet.

Professor M. Lippman

Avdeling for bryst, hode og nakkemedisinske svulster og avdeling for klinisk forebygging ved Universitetet i Texas, samt Anderson kreftsenter i Houston, USA.

Deltok i diskusjoner underveis i studiet, utviklet og overvåket studiet, tolket data, gjennomgikk artikkelens innhold og alle versjonene av artikkelen, inkludert sisteutkastet. Hentet inn finansiering til studiet.

J. Mork

Rikshospitalet/ Kreftregisteret, Norge.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

Simone Sagen

Forskningssenteret ved Radiumhospitalet, Norge.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

Nina Flatner

Divisjon for celler, avdeling for patologi ved Radiumhospitalet, Norge.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

Ari Ratimäki

Avdeling for patologi, samt Molekylær og kreft biologi forskninsprogram ved biomedisinsk avdeling ved Universitetet i Helsingfors, Finland.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

Professor Asle Sudbø

Avdeling for fysikk ved NTNU i Trondheim. Jon Sudbøs tvillingbror.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen. Hentet inn finansiering til studiet.

Professor L. Mao

Avdeling for bryst, hode og nakkemedisinske svulster og avdeling for klinisk forebygging ved Universitetet i Texas, samt Anderson kreftsenter i Houston, USA.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

X. Zhou

Medisinsk avdeling og biostatistisk avdeling ved Universitetet i Texas og Anderson Kreftsenter i Huston, USA.

Gjennomførte de statistiske analysene.

Wanja Kildal

Avdeling for medisinsk informasjon, Radiumhospitalet, Norge.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

J. F. Evensen

Avdeling for medisinsk onkologi og radioterapi ved Radiumhospitalet, Norge.

Bidro betydelig i diskusjoner og i skrivingen av artikkelen.

Professor Albrecht Reich

Divisjon for celler, avdeling for patologi ved Radiumhospitalet, Norge.

Kom med ideen, sammen med Jon Sudbø, om å bruke den Norske helseundersøkelsen for å undersøke livsstil opp mot risikoen for å få kreft, innledet studiet og kontrakter, samt bidro betydelig til diskusjonen og den siste versjonen av artikkelen.

A. J. Danneberg

Avdeling for medisin, Weill Medcial College ved Cornvell University i New York, USA.

Kom med den opprinnelige ideen til studiet, overvåket og gjennomgikk og bidro med skrivingen av alle versjonene av artikkelen, inkludert den siste versjonen. Hentet inn finansiering til studiet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.