*Nettavisen* Økonomi.

Nå blir det nye beløp på parkeringsbøtene

Reglene skal nå endre seg dramatisk for hva som skal stå på disse lappene. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Nå skal du verken se bøter på 500, 710 eller 830 kroner.

19.03.14 09:44

Parkeringsbransjen er i dag et lite ville vesten, der private og offentlige, seriøse og useriøse selskaper jobber side ved side.

Noen selskaper er med i klageorganet for parkeringsselskaper, andre holder seg utenfor. Reglene sier at offentlige selskaper kan ilegge 300-500 kroner, mens private selskaper har det samme regelverket, men gir fullstendig blaffen i det, og operer ofte med gebyrer langt over 800 kroner.

Bransjen, interesseorganisasjoner og Samferdselsdepartementet har derfor jobbet i flere år med å finne nye felles regler for hele bransjen, som selv ifølge bransjens egen interessegrupper preges av mange useriøse aktører og uklare regler.

Har vært kraftig forsinket

Diskusjonen om regler begynte i 2006, og i 2011 kunne Nettavisen presentere det som da var et i praksis ferdig utkast til regelverk som skulle ut på høring, men årene har gått uten at noe har skjedd.

Les også: Slik blir de nye parkeringsbøtene

Les også: Parkerte parkeringsreglene - nekter å si hvorfor

Men etter at reglene skulle vært klare før jul, vil reglene nå straks bli sendt ut på offentlig høring.

Hovedendringene

Som Nettavisen tidligere har skrevet blir hovedendringen at det nå innføres flere satser:

600 kroner blir den nye standardsatsen.

Bagatellmessige overtredelser, som å glemme å trekke pakeringslapp på kjøpesentre med gratis parkering, skal derimot få halv sats på 300 kroner.

Grove overtredelser - som å parkere på fortau eller sperre trafikken - vil få en høy sats på 900 kroner.

Det skal også innføres regler om at gebyr ikke kan ilegges før fem minutter etter at tidspunktet på parkeringslappen er overskredet.

Reglene vil bli like for alle aktører - både private og offentlige. Det blir dermed slutt på at det er forskjellige regler og ansvarsforhold avhengig av om du parkerer på offentlig eller private plasser.

Blir konsesjonspliktig

En annen vesentlig endring er at bransjen nå blir konsesjonspliktig. Målet er å luke ut de useriøse selskapene.

Store deler av utfordringene har vært såkalte «nullavtaler», der parkeringsselskaper påtar seg å håndheve parkeringsbestemmelsene på et område uten at eieren må betale noe. Til gjengjeld sitter parkeringsselskapene igjen med alle inntekter fra gebyrer, noe som gir de lite incentiver til å bruke fornuft.

Selskapene vil også bli pliktig til å delta i en revidert klagenemnd. Årsaken til at nemnden vil bli endret, er at dagens Parkeringskalgenemnd anses å ha litt for tette bånd med bransjen, og en ønsker et mer uavhengig utvalg.

- Veldig fornøyd

Daglig leder i NorPark, Lars Monsen, sier de er veldig fornøyd med at de nye forsikriftene nå kommer.

- Parkerings-Norge er veldig glade for dette. Vi og hele bransjen har ment at det har vært viktig å få like regler for alle. Det blir nå enklere for forbrukerne, og det viktigste er kanskje at satsene nå reguleres i forskrift. At markedet regulerer satsene har ikke vært bare bra, sier Monsen til Nettavisen.

Monsen mener også at konsesjonsplikten er positiv.

- Nå gjenstår det ennå å se nøyaktig hvordan denne løsningen blir, men at det stilles større krav til kompetanse, mer formaliserte skiltplaner og lignende, er veldig bra. Det trenger denne bransjen.

- Din forgjenger snakket om å luke ut cowboy-selskaper som ødela.

- Ja, vi håper at kvaliteten på parkeringstjenester blir bedre og mer oversiktlig. Det gjør det også enklere for andre, når man slipper å assosieres med slike aktører.

- Hvorfor tok dette så lang tid?

- Det vanskeligste har ikke vært reglene, men det har vært konkurranselikhet mellom privat og offentlig sektor. Jeg tror problemene har ligget andre steder enn i Samferdselsdepartementet, der man har hatt problemer med kommuner som kan arrangere parkeringsvirksomheten i egne AS-er og lignende.

- Det med forflytninghemmede har også vært et tema, men hvordan dette faktisk løses er et litt vanskelig politisk tema. At de skal få tilrettelegging med de beste plassene som er litt bredere er naturlig, men spørsmålet er om det nå er noen grunn til at de skal få parkere gratis. Med nye løsninger mener vi det ikke lenger er noe behov. Og det at noen parkerer gratis, betyr at andre betaler mer, konkluderer Monsen.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag