*Nettavisen* Økonomi.

Nå blir du rammet av finanskrisen

Foto: Montasje/Sara Marie Vollset (Nettavisen)

Nye regler gir høyere rente.

27.05.11 21:32

Etter at finanskrisen traff den globale økonomien med full tyngde har de fleste nordmenn sluppet billig unna. Årsaken til dette er Norges ekstremt solide statsfinanser.

Men krisen førte også til at fokuset på reguleringen av finanssektoren tiltok dramatisk i styrke. Målet er å sikre at bankene i større grad tåler å ta større tap, og det er på grunn av dette at alle med boliglån nå kan bli rammet.

Dyrere lån
Den såkalte Baselkomiteen har vedtatt en global kapital- og likviditetsreform, kalt Basel III. I denne blir bankene underlagt nye kapitalkrav, som er betydelig strengere enn gjeldende krav. Dette vil også gjelde for bankenes boliglånsfinansiering.

Det medfører at det blir dyrere å drive bank, og den regningen kommer de i stor grad til å sende videre til sine kunder ved å kreve høyere renter.

- Basel III vil medføre at det rett og slett vil bli dyrere å drive bank. Banken får krav om mer kapital, i tillegg til at råvarekostnadene våre, altså prisen på penger vil øke. I likhet med andre bransjer som opplever økt råvarekostnad, vil dette på sikt slå ut i økte priser. I tillegg spiller alltid konkurransesituasjonen mellom bankene inn. Det er umulig å si nå hvor mye dette på sikt vil utgjøre for boliglånsrentene, melder Thomas Sevang, informasjonssjef Norge hos Nordea, til NA24.

Også landet største bank tror at boligrentene vil øke.

- Det er sannsynlig at Basel III vil øke prisene på boliglån, men det er for tidlig å si noe om nivå. For vår del må vi må se an hvordan regelverket til slutt blir, og hvordan det vil påvirke våre produksjonskostnader, sier Thomas Midteide, informasjonsdirektør hos DnB Nor, til NA24.

Høyere egenkapital
Også når det gjelder andelen egenkapital bankene kan komme til å kreve for at man skal få lån, kan stige. Videre vil rentene på lån med liten egenkapital kommer til å bli høyere enn hva de er i dag.

- Innføring av Basel III vil medføre at banken som helhet vil måtte ha større fokus på sikkerhet for alle typer lån. Ulike grader av sikkerhet vil utløse ulike kapitalkrav for banken. Egenkapitalandel eller grad av sikkerhet på boliglån er et av disse kriteriene som vil bli påvirket. Boliglån med sikkerhet bedre enn 75 prosent gir andre utslag i forhold til bankens kapitalkrav enn lån over 75 prosent. Dette vil mest sannsynlig gjøre seg utslag i en differensiering på prisen. Bedre sikkerhet vil gi bedre pris - altså lavere rente, sier Thomas Sevang.

Men hvor mye høyere renten vil bli er fortsatt usikkert.

- Det er ikke avklart hvor stor effekt dette vil få ennå, men det som er klart er at banken må ha høyere egenkapital bak hvert boliglån. Hvordan det vil slå ut for vanlige boliglån er litt for tidlig å si, siden kapitalkravene ikke er helt klare ennå, sier Midteide hos DnB Nor.

Heller ikke Nordeas sjeføkonom Steinar Juel ser bort fra at kravene til egenkaptial kan bli skjerpet.

- Det som kan gjøre det vanskeligere å få lån er nasjonale krav som Kredittilsynet stiller om maks låneutmåling på en bolig. I dag er det anbefaling om låneutmåling på maksimum 90 prosent. Dette kan bli skjerpet ut på vinteren, og bli et krav, melder Juel til NA24.

Han ser også for seg at rentene kan komme til å stige markert.

- Det er svært vanskelig å angi hvor mye dyrere, fordi vi vet ennå ikke helt hva resultatet blir og når de nye kravene blir gjennomført. Men det kan bli snakk om en samlet økning i rentemarginen på 1/2 -1 prosentpoeng når alle krav gjennomføres.

- Så fort som mulig
Basel III er ventet å bli innarbeidet i EUs kapitaldekningsdirektiv (CRD IV) som vil bli gjennomført i norsk rett, og skal gjelde fra årsskiftet 2012/2013. Etter planen skal EU-kommisjonen legge fram forslag til direktivtekst før sommeren og så skal de innfases over en lenger periode.

Landets sentralbank ønsker imidlertid at Norge skal innføre reglene så fort som mulig.

- Baselkomiteen har foreslått at de nye kravene til bankenes kapital og likviditet skal innføres gradvis fram mot 2019. Norges Bank anbefaler at de nye kravene i Basel III innføres i norsk lov så raskt som praktisk mulig. Innfasingsperioden bør være kortere enn det Baselkomiteen har foreslått, kommenterte visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad nylig.

Her kan du se Norges Banks presentasjon Finansiell stabilitet (NB PDF)

Steinar Juel viser til at Norge vil følge EU.

- Basel III vil nok først og fremst påvirke prisen på lån, ikke så mye tilgangen. Som Norges Bank anga torsdag er kravet til egenkapital bak boliglån svært lavt i Norge. Dette vil nok endres. For det andre vil det kreves mer stabil funding når bankene skal yte lange lån som boliglån. Det betyr dyrere funding og trolig også bidra til høyere pris. EU skal etter planen komme med et nytt direktivforslag nå i sommer og det vil angi hvordan Basel III skal innføres der. Gjennom EØS-avtalen, det blir førende også for oss, mener Juel.

Finanstilsynets hovedtrekk i Basel III:
* Skjerpede minstekrav til ansvarlig kapital og krav om kapitalbuffere som begrenser bankenes mulighet til å betale utbytte dersom de opererer med en kapitaldekning nær minstekravet.
* Minstekrav til uvektet egenkapitalandel (LR) som et supplement til de risikobaserte minstekravene.
* Kvantitative likviditetskrav i form av krav om kortsiktig likviditetsbuffer (LCR) og langsiktig stabil finansiering (NSFR).

Minstekravene til ansvarlig kapital og buffere skal innføres gradvis i perioden 2013-19. Bufferkravet skal innrettes slik at bankene må ha større buffere i perioder med sterk kredittvekst.

Både den uvektede egenkapitalandelen og de to likviditetsindikatorene skal følges opp over en periode før de gjøres til bindende minstekrav i 2015 (LCR) og 2018 (LR og NSFR).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.