Nå faller boligprisene

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Flater ut etter kraftig vekst.

02.04.13 13:29

Tirsdag kom analysesbyrået Pöyry på vegne av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) med oversikten over utviklingen i boligprisene i mars.

Boligprisene steg 0,1 prosent fra februar til mars, viser eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,2 prosent lavere enn i forrige måned. Den underliggende prisutviklingen er dermed negativ.

Høy prisvekst
Hittil i år har det største prishoppet kommet i januar. Da steg prisene med 3,8 prosent. Fra januar til februar var stigningen mer moderat og utgjorde 0,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen hittil i år er 5,2 prosent høyere enn snittprisen i hele 2012.

– Vi ser ingen påskeeffekt i volumet, og det tyder på at det er en reell utflating av prisene. Boligmarkedet i mars kan derfor sies å være tilbake til normalen, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

- Det kan tenkes egenkapitalkrav, varslet innstramming i Startlånsordningen samt varslede rentehevinger har en viss prisdempende effekt. Vi merker at det er fokus på egenkapitalkravet blant boligkjøperne, noe som gjør at kjøperne selv - med bakgrunn i usikkerhet om egenkapital - kan avstå fra å søke lån i den tro at de ikke vil få det innvilget, sier Buraas.

Sterkest prisutvikling i pressområdene
Boligprisstatistikken for mars viser at boligprisutviklingen er tilnærmet flat for alle boligtyper.

- Prisene på eneboliger steg 0,3 prosent fra februar, og var 5,7 prosent høyere enn i mars 2012.

- Prisene på delte boliger var uendret fra februar, og var 6,0 prosent høyere enn i mars 2012.

- Prisene på leiligheter var uendret fra februar, og var 7,5 prosent høyere enn i mars 2012.

Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø troner øverst som byen hvor prisene stiger mest i 2013. Prisen der er så langt i år 8 prosent høyere enn gjennomsnittprisen i 2012. Trondheim følger deretter med 7 prosent prisvekst i 2013 målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens Kristiansand ligger på bunn med kun 2 prosent prisvekst. Prisstatistikken viser også at andre regioner og byer i Trøndelag, Rogaland, Vestfold og Østfold har hatt en meget sterk prisutvikling på 5-6 prosent så langt i år, sammenliknet med snittprisen i fjor.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt rekordhøy. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 24 dager i mars, 5 dager mindre enn i februar og 1 dag mindre enn mars i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 13 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 53 dager.

- Trenden med at det er i pressområdene rundt de store byene prisveksten er sterkest og formidlingstiden kortest fortsetter. Det er også som normalt, sier Buraas.

Obos opp
Obos melder at prisene var 2,1 prosent høyere i mars enn i februar. Hittil i år har prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 2,2 prosent.

I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 42.451 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,1 prosent høyere enn i februar, og 6,1 prosent høyere enn i mars 2012.

- Etter en nedgang i februar, stiger prisene igjen i mars. Vi tror fortsatt på en fem prosents vekst i inneværende år, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en melding.

I mars ble det foretatt 700 eierskifter tilknyttet Obos mot 596 i februar og 808 boliger i mars 2012.

Leieprisene faller
Utleiemegleren melder at det aldr tidligere har vært registrert en så høy snittpris for å leie en 1-roms leilighet i Oslo, men at også prisene på utleieboliger faller

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for mars 2013 viser at det i denne måneden i snitt kostet 8 711 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 8,0 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 10,8 prosent.

- Det er bare et blaff og prisen kommer til å falle de neste månedene. Nå er det mulighet for å gjøre et boligkupp for de som trenger ny bolig til sommeren. Du får flott leiligheter til rabaterte priser, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

I snitt kostet det 10 805 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i mars 2013. Dette er en oppgang på 0,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,1 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 13 762 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 1,3 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,7 prosent.

- Nå spør vi oss om hvor alle leietagerne har blitt av. Det er rett og slett merkelig stille, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

- Vi kan slå fast at det i alle fall ikke er noen boligkrise. Vi har gode utleieleiligheter i sentrale strøk hvor vi må kutte husleie med nesten 2 000 kroner for å få de leid ut, fortsetter Skogheim.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.