Selv om gjennomsnittlig boliglånsrente ligger på 2,38 prosent (tall fra Statistisk sentralbyrå), så er inflasjonen på 4 prosent (tall fra SSB).

Når du i tillegg kan trekke fra 25 prosent rentefradrag, blir den reelle lånekostnaden etter rentefradag og inflasjon på minus 2,13 prosent, skriver Pengenytt.

Dersom rentene og inflasjonen holder seg på dagens nivå, vil du årlig få 21.300 kroner for hver million du låner.

Regnestykket blir som følger: 2,38 prosent av 1.000.000 er lik 23.800 kroner i brutto rentekostnad.

23.800 minus 25 prosent rentefradrag er lik 17.850 kroner i netto rentekostnader.

17.850 kroner er altså din faktiske årlige rentekostnad.

Men så kan du trekke fra 40.000 kroner som er 4 prosent inflasjon på millionen du har lånt.

Da sitter du igjen med 22.150 kroner.

Justert for 4 prosent inflasjon blir de 22.150 kronene til 21.300 kroner som du kan putte i lomma.

– Det er et viktig poeng at realrenten påvirkes av både rentenivå, prisvekst og skatteregime. En negativ realrente betyr i praksis at lånet ditt blir mindre til neste år enn det er i år – selv med avdragsfrihet, forklarer forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand til Pengenytt.

Les Kristina Picards blogg her.