I 2009 ble det lovt at Follobanen skulle stå klar i 2019. Siden har det vært trøbbel, forsinkelser og kostnadsbomber på løpende bånd.

Vanskelige grunnforhold og italienske leverandører har skapt problemer for utbyggingen i en rekke år.

Torsdag ble det klart at det enorme prestisjeprosjektet vil nå nok en gang bli forsinket, og ikke stå klart før desember 2022.

Det betyr at togpendlere langs strekningen må belage seg på enda en lang sommer med buss for tog.

I tillegg måtte Bane NOR, som er ansvarlig for prosjektet, be om nok en budsjettøkning. De ber om 2,2 milliarder ekstra fra staten.

Dermed vil én meter med jernbane nå koste hele 1,4 millioner kroner.

Den evige flaskehals

I lang tid har det vært stort behov for utvidelse langs Sørkorridoren. Kapasiteten er sprengt i rushtiden, og flaskehalsen Oslo-Ski skaper store problemer for pendlerne. Samtidig er det forventet en ellevill befolkningsøkning i området.

Pendlerne er allerede vant med både buss for tog og forsinkelser på strekningen. Follobanen skulle være velsignelsen som løste problemene. Nå må stå enda lengre på togperrongen å vente før det blir en realitet.

Skal man tro Bane NOR, er det italienerne som har skylden for utsettelsen.

Italiensk syndebukk

Condotte hadde i 2015 avlevert et tilbud på 2,3 mrd. Skanska hadde konkurrert om det samme anbudet fra Bane NOR, og levert tilbud på 2,8 mrd. Skanska mente at Condotte burde avvises, fordi de ikke hadde fulgt absolutte krav i konkurransegrunnlaget. Skanska gikk til sak mot Bane NOR.

I mars 2017 ble det avsagt dom i Oslo tingrett. Den var tindende klar: Det skandalebefengte selskapet Condotte burde vært avvist. Ekstraregningen for dommen ble for Bane NOR over 300 millioner kroner, som de måtte betale Skanska.

Året etterpå ble det klart at det italienske selskapet Condotte gikk konkurs. Prislappen for den italienske tabben ble over 1,6 milliarder kroner ifølge Bane NOR.

– Det er gjort en stor innsats gjennom hele 2018 med tanke på å ferdigstille prosjektet som planlagt, og minimmere de negative konsekvensene ... Det er likevel ikke realistisk å kunne ta i bruk Follobanen før 2022, sier styreleder i Bane Nor Siri Beate Hatlen.

Ingen nye avganger Sør for Ski

Selv etter over 30,7 milliarder er brukt og nok en heftig forsinkelse er det lite gode nyheter å spore for pendlerne sør for Ski.

Folk som bor i Ås, Vestby, Moss, Fredrikstad og Halden vil ikke få én eneste ekstra avgang før tidligst 2027. Med utsettelsen må de sannsynligvis vente enda lengre. Dette er grunnet at InterCity-triangelet, som skal binde sammen Østlandet på en ny og moderne måte, ikke vil ferdigstilles før langt frem i tid.

Bane Nor peker på hvor vanskelig dette prosjektet er, fordi store deler av strekningen må legges i tunnel. Over 2.000 personer jobber langs traseen. Og det jobbes døgnkontinuerlig for å ferdigstille den 22 km jernbanestrekningen, lover etaten.

– Follobaneprosjektet er et av de mest teknisk utfordrende prosjektene innenfor samferdsel i Norge. Utfordringene i prosjektet håndteres løpende og vi har stor respekt for jobben som gjøres av våre entreprenører, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

– Svært uheldig

Samferdelsminister Jon Georg Dale (Frp) er heller ikke særlig fornøyd med nok en utsettelse og kostnadssprekk.

– Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekt. Jeg forventer god fremdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten bevilger penger, sier han.