Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Nå har han tatt grep

Foto: Paul Weaver (Side2)
Sist oppdatert:
Begjæring er sendt til Agasti.

Torsdag ettermiddag gjennomførte Agasti en rettet emisjon på nesten 10 prosent av selskapet.

Det sjokkerte investor og Nettavisen NA24-blogger, Jan Petter Sissener, ettersom han mente emisjonen var rettet mot det Sissener kaller «venner» av gründeren.

- Jeg har ikke sett maken til grisete spill siden Kosmo-striden på 1980-tallet, sa Sissener til Nettavisen NA24 fredag.

- Den eneste konklusjonen jeg kan trekke av dette, er at selskapets største aksjonær er desperat etter å få gjennom transaksjonen, fortsetter Sissener og viser da til Alfred Ydstebø.

Agasti slår imidlertid tilbake mot Sissener.

- Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen Sissener gir av verken prosess eller detaljer rundt blant annet verdivurderinger, sier styreleder Merete Haugli i Agasti Holding til Nettavisen NA24.

Begjæring
Sissener og hans gruppering sendte et brev til Haugli, der de varslet at gruppen ville vurdere krav mot de involverte.

Nå har grupperingen sendt en begjæring.

- Ludvig Lorentzen AS, Perestroika AS, Mons Holding AS, Sissener AS, Steinar Lindberg AS, Extellus AS og Carla AS har i dag, mandag 17. juni 2013, ved advokatfirmaet Torkildsen & Co, uttatt midlertidig forføyning mot Agasti Holding ASA (Agasti) i forbindelse med Agastis rettede kapitalforhøyelse mot Tenold Gruppen AS, IKM Industri-Invest AS og Bjelland Invest AS jf. Agastis børsmelding av 13. juni 2013, står det i en melding.

- Grunnlaget for begjæringen er at emisjonen innebærer brudd på allmennaksjeloven og verdipapirhandellovens regler om myndighetsmisbruk og prinsipper om likebehandling av aksjonærer. Emisjonen må ses i sammenheng med forslaget om oppkjøp av Wunderlich som skal behandles på kommende generalforsamling i selskapet, hvor konsekvensen av emisjonen er en maktforskyvning blant aksjonærene til fordel for de som er positive til styrets forslag.

- Forføyningskravet går ut på at Agasti skal unnlate og/eller avvente registrering av kapitalforhøyelsen i påvente av en rettslig avklaring av forholdet, står det videre.

Les hele begjæringen her!

Oppkjøp
Transaksjonen Sissener sikter til er Agastis (tidligere Acta) oppkjøp av meglerhuset Wünderlich Securities, hvor selskapet Coil Investment Group eier rundt 71 prosent. Coil er kontrollert av Agastis administrerende direktør Alfred Ydstebø.

Verdien av Wünderlich er satt til 350 millioner kroner for hele selskapet og oppgjøret skal skje i Agasti-aksjer.

- Man bytter aksjer som har et stort potensial, nemlig Agasti, med aksjer som i beste fall er fullpriset. Det er så grisete, sier Sissener.

Torsdag ettermiddag hentet Agasti inn i underkant av 30 millioner kroner til 1,35 kroner per aksje, 0,10 kroner under børsslutt torsdag.

- Vi ble ikke spurt om å delta i emisjonen, til tross for at vi tilbød dem penger for å løse eventuelle kortsiktige kapital behov. Tilbudet kom rundt lunsjtider i går, sier Sissener.

Hans gruppering, som blant annet innebefatter Nille-gründer Mons Bertil Aarskog og finansmannen Ole Petter Lorentzen, har kontroll på litt over 20 prosent av aksjene i selskapet.

Skule de klare å stemme ned oppkjøpet av Wünderlich på Agastis generalforsamling 26. juni, trengte de negativ flertall, altså mer enn 33,3 prosent.

Torsdag sendte Ole Petter Lorentzen, på vegne av gruppen, et brev til Agasti-styrets leder, Merethe Haugli.

I brevet kommer de med kraftig kritikk av selskapets informasjonshåndtering og anmoder styret og ledelsen å trekke oppkjøpsforslaget. Hvis ikke vil gruppen vurdere krav mot de involverte.

I brevet heter det:

«Hvis styret og hovedaksjonæren velger å fastholde forslaget, og dette blir vedtatt i generalforsamling, må vi vurdere om det foreligger slikt ansvar som gir grunnlag for å fremme ansvarssak i generalforsamling med påfølgende krav mot de involverte.»

Les hele brevet her!

I Agasti og Merete Hauglis tilsvar stod det blant annet:

- Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen Sissener gir av verken prosess eller detaljer rundt blant annet verdivurderinger.

HER ER HELE TILSVARET FRA STYRELEDER I AGASTI HOLDING, MERETE HAUGLI PÅ SISSENERS PÅSTANDER:

Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen Sissener gir av verken prosess eller detaljer rundt blant annet verdivurderinger.

Styret har behandlet ulike strategiske alternativer for utviklingen av Agasti ila de siste 24 månedene. De siste 12 månedene har dette vært et særskilt tema på så å si alle styremøter og spesielt etter etableringen av den nye forretningsmodellen i fjor sommer. På styremøte den 26. september 2012, den 22. november 2012, den 20. desember 2012, den 19. februar 2013, den 28. februar 2013 og den 19. mars 2013 var utviklingen av virksomheten inkludert organiske og strukturelle alternativer tema. Senest den 19. april gjennomgikk vi ulike strukturelle veivalg og alternativer i et heldags styremøte.

I styremøte den 19. april fikk administrasjonen fullmakt til og i oppgave å innlede realitetsforhandlinger og vurdere mulighetene for en strukturell transaksjon/oppkjøp av Wunderlich. Administrasjonen fikk også fullmakt til å gjennomføre kommersiell, finansiell og juridisk due dilligence av Wunderlich, samt lufte den potensielle transaksjon og en eventuell rettet emisjon mot et utvalg av de største aksjonærene.

Styret engasjerte advokatfirmaet Kluge som vår juridiske rådgiver med tidligere juridisk direktør ved Oslo Børs Atle Degré i spissen. Ernst & Young ble engasjert som vår finansielle rådgiver. For å evaluere forhandlingsresultatet og bytteforhold fikk vi innhentet fairness opinion fra Arctic ved Jon Gunnar Pedersen, før vi fattet en beslutning i saken. Vi har også innhentet råd fra ABG Sundal Collier knyttet til gjennomføring og emisjonstekniske forhold. Dette har vært en svært grundig prosess.

Basert på denne prosessen ga styret administrasjonen i oppgave og fullmakt til å inngå en avtale om kjøp av inntil 70,8 % av Wunderlich Investment Company i styremøte på fredag den 24. mai 2013. Denne transaksjonen skal som vedtatt og kommunisert til markedet den 27. mai 2013 behandles på Generalforsamlingen den 26. juni 2013.

Alfred Ydstebøs rolle
Transaksjonen har vært behandlet særdeles grundig, og med særskilt fokus på god Corporate Governance nettopp på grunn av Alfred Ydstebøs rolle og eierskap. På grunn av Ydstebøs aksjonærposisjon i Wunderlich har han selvsagt ikke deltatt i behandlingen av denne saken, og det er viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness som har hatt ansvaret for prosessen fra administrasjonens side. Dette har vært en svært ryddig prosess, og det er derfor oppsiktsvekkende at også tidligere styremedlem Ole Peter Lorentzen, som har vært meget delaktig i prosessen, nå velger å fremstille prosessen som noe annet enn grundig og ryddig.

«Aksjonæropprør»
Den siste tiden har det blitt kjent at en aksjonærgruppe er i mot transaksjonen, og disse har stilt spørsmål om ytterligere informasjon for å kunne vurdere den foreslåtte transaksjonen. Spørsmålene er i hovedsak relatert til prosessen og hvilke vurderinger som er gjort. At aksjonærer kan være uenig i strategiske valg er ikke uvanlig, og noe Agasti aksepterer fullt ut.

Den samme aksjonærgruppen har de siste dagene formidlet feilaktig informasjon om at det har vært gjennomført en lite grundig prosess og at det ikke foreligger uavhengige vurderinger. Dette er feil. Prosessen har vært svært grundig, og inkluderer minst fem styrebehandlinger og innhenting av to uavhengige verdivurderinger – både fra Arctic Securities v/Jon Gunnar Pedersen og revisorfirmaet Kjelstrup & Wiggen.

Rapporter om feil i artikkelen

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!