Nettavisen har den siste uken satt fokus på hvilken risiko eiendomskjøpere tar ved boligkjøp.

Les også: Småbarnsfamilien trodde de hadde kjøpt drømmehuset - det var starten på et mareritt

Les også: Slik kan du gå konkurs selv om du vinner rettssaken

Ifølge NCL havner for tiden 1 av 10 boligkjøp i en tvist mellom kjøper og selger, og torsdag ettermiddag var det høring hos Regjeringen. Det arbeides for tiden med en større endring av Avhendingsloven, med det målet å redusere konfliktnivået etter boligkjøp i Norge.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) var på høringen krystallklar på at regjeringen ønsker å minke konfliktene etter et boligsalg.

Det er spesielt tre endringer som vurderes som er av stor betydning:

  • Fjerne muligheten til å selge boligen «som den er». Det betyr at «vesentlighetskravet» for mangler ikke lenger vil være gjeldende, og at eier ikke generelt bare kan frasi seg risiko om feil og mangler
  • Innføre en ny «bagatellgrense» for småmangler som ikke skal gjelde
  • Gjøre kjøper pliktig til å sette seg inn i informasjonen i kjøpsdokumentene, samtidig som det skal stilles krav til kvaliteten av tilstandsrapportene.

Ifølge Rotevatn er målet klart:

- Når selger ikke kan fraskrive seg ansvar for feil under vesentlighetsterskel, vil det gi sterke incentiv til å innhente tilstandsrapport, sa Rotevatn torsdag.

Han forteller at de færreste boligkjøpere tar høyde for at de kan risikere hundretusenvis i utbedringkostnader.

- Vi ønsker at selgere må gi utfyllende informasjon, og at kjøpere må tilegne seg den informasjonen.

Forbrukertilsynet: - Selger har økonomisk fordel av å vite minst mulig

Forbrukertilsynet, det som tidligere het Forbrukerombudet, fortalte på høringen at de i all hovedsak støttet regjeringens tanker.

- Selger har ikke gode nok insentiver til å gi god informasjon om boligens tekniske tilstand. Selger vil ha en økonomisk fordel av å vite minst mulig om feil under vesentlighetskravet, fortalte tilsynet.

I dag er det rettspraksis på at feil under cirka 5 prosent av kjøpssum ikke anses for vesentlig. For en bolig på 4 millioner betyr det rundt 200.000 kroner.

De var samtidig klare på at regulering av takstbransjen er det viktigste som kan gjøres, fordi kvaliteten på tilstandsrapporter er av ulik kvalitet.

- Tilstandsrapporter tar vide og vage forbehold, og er formulert på en måte som gjør at kjøper ikke forstår hva som står der. En overfladisk tilstandsrapport kan gi en falsk trygghet.

Delvis støtte fra Eiendom Norge

Administrerende direktør Christian Dreyer fortalte på høringen at Eiendom Norge i all hovedsak delte de samme målene som regjeringen presenterer, men er sterkt kritisk til at man ikke kan selge en bolig «som den er».

- Vi vil øke kvaliteten i tilstrandsrapportene, og ansvarliggjøre både takstmann og eiendomsmegler i mye større grad, sa Dreyer.

- Men forslagene er langt mer radikale enn de kan fremstå som, og de begrenser avtalefriheten. Er det virkelig nødvendig å fjerne muligheten til å ta forbehold i kontrakter, spurte Dreyer.

Han mente også at nye regler i praksis vil gjøre ansvarsforsikringer langt dyrere.

- Vi tror det blir flere tvister, siden man senker terskelen for mangelkrav. Vesentlighetssakene forsvinner ikke, men en øker kostnadene for forsikring. Det vil gjøre at færre tegner forsikring, noe som er et paradoks i en situasjon der flere vil trenge den, sa han.

- Vi foreslår at det nedsettes et lovutvalg for å se på konsekvensene av forslaget om "som den er"-endringer.