*Nettavisen* Økonomi.

Nå kan EU koste deg 1,2 millioner

Foto: Yves Logghe (NTB Scanpix)

- Det vil være helt urealistisk at Norge legger ned veto.

15.10.13 09:50

I Norge har staten siden 1996 garantert for bankinnskudd per kunde per bank på opptil to millioner kroner pluss opptjente renter. Det betyr at dersom banken din får økonomiske problemer, så er sparepengene opp til dette beløpet sikret.

Norge har det høyeste nivået i Europa, noe som betyr at det ikke er noen andre land hvor man er like sikret mot en eventuell bankkollaps. I EU er nivået 100.000 euro, eller i underkant av 800.000 kroner.

Sikkerhet for både banker og kunder

Ved å ha en slik garanti sikrer man seg i større grad for at kundene i tider med uro ikke tømmer kontoene og bytter bank. Det kan i seg selv utløse problemer for banker.

Men får EU det som de vil, reduseres garantibeløpet også i Norge til 100.000 euro. Et endringsforslag som kunne la Norge få lov til å videreføre bankinnskudds garanti på to millioner kroner, ble forkastet i den siste forhandlingsrunden mellom EUs beslutningsorgan: Europaparlamentet, Ministerrådet og kommisjonen, den såkalte triloggruppen.

Det betyr at om banken går konkurs, vil du miste eventuelle midler over 800.000 kroner.

Sist sikringsfondet ble benyttet her hjemme, var da islandske Kaupthing Banks filial i Norge innstilte betalingene i 2008. Den gangen var snittet én million kroner per kunde, og at 60 personer hadde mer enn to millioner kroner stående.

- Gir liten mening

Bankenes fellesorganisasjon Finans Norge er bekymret. De har hele veien støttet norske myndigheters bestrebelser på å opprettholde den norske ordningen med en innskuddsgaranti på to millioner kroner.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Finans Norge)

- Norsk lønnsnivå er i europeisk sammenheng meget høyt og norske husholdningers finansielle stilling er svært robust. Så lenge husholdningenes økonomiske situasjon er så lite sammenlignbar innad i Europa, gir det liten mening med et harmonisert nivå på dekkede innskudd i hele EU og EØS-området, sier fagdirektør Samfunnsøkonomi og kapitalmarked Erik Johansen i Finans Norge til Nettavisen NA24.

- Dersom det likevel skulle bli slik at den norske ordningen ikke kan opprettholdes, men at garanterte innskudd reduseres til 100.000 euro, som EU synes å vedta, er det viktig å understreke at norske banker er meget solide og at det ikke er grunn til unødig bekymring om kundenes innskudd i norske banker, fortsetter Johansen.

Finansministeren advarer

Finansminister Sigbjørn Johnsen har imidlertid ikke gitt opp og sendte et brev til EU i slutten av forrige uke.

- I brevene advarer jeg spesielt mot to ting som jeg har blitt kjent med nå har vært drøftet i disse forhandlingene, nemlig å lage et skille mellom eksisterende og fremtidige innskudd, og å innføre en overgangstid ned mot fem år, sier Johnsen til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Regjeringen Web-TV)

Dette har vært en viktig sak for Stoltenberg-regjeringen, som i mange år har jobbet hardt for å beholde to millioners grensen.

- Denne regjeringen har arbeidet svært aktivt for å bevare den norske innskuddsgarantiordningen på to millioner kroner. Stortinget har enstemmig støttet regjeringens arbeid. EU-parlamentet har tidligere fattet vedtak som ivaretar Norges syn, sier Johnsen.

- Vi er i en prosess, hvor ingen konklusjoner er fattet, og det er viktig at vi følger med og fortsatt står på i denne saken, fortsetter finansministeren.

Veto eneste mulighet

Den eneste utveien for Norge er å nedlegge veto, ifølge EU-lobbyist Paal Frisvold i Brusselkontoret. I 2011 truet finansminister Sigbjørn Johnsen med nettopp det, hvis EU tuklet med beløpet på to millioner kroner.

- Veto er med i vurderingen. Men hovedsporet vårt er å få gjennomslag, sa Johnsen til Nationen i 2011.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Nå fikk ikke Johnsen gjennomslag, så spørs det om den nye finansministeren vil gjøre alvor av truslene til Johnsen om å nedlegge veto. Frisvold tviler på det.

- Det vil være helt urealistisk at Norge legger ned veto fordi norsk finanssektor er helt integrert i EUs finansmarked. Et veto vil kunne sette bankenes markedsadgang i fare. Det står en rekke EU-lovverk på vent i EØS-kverna som er svært viktig for banksektoren, sier Frisvold til Nettavisen NA24.

Bankgarantiordningen:

Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millionersgrensen for hver av bankene. Hvorvidt innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning.

Alle banker hjemmehørende i land i EU/EØS har ordninger som sikrer innskuddene. Bestemmelsene tilsier en garanti på minst 100.000 Euro i EU.

Fakta Bankenes sikringsfond

Alle norske spare- og forretningsbanker, samt norske datterbanker av utenlandske banker er medlemmer av fondet. Ved utgangen av 2011 hadde fondet en kapital på 22,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 prosent av kapitalen som er sikret.

Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millionersgrensen for hver av bankene. Hvorvidt innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning.

Følgende dekkes ikke:

  • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.
  • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens situasjon.
  • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som den havarerte banken.
  • Innskudd som består av utbytte fra en straffbar handling.
  • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.