Gå til sidens hovedinnhold

Nå må du få ut målefingeren

Vi gir deg boligoppmålingen fra A til Å.

Nå har du ikke lange tiden igjen dersom du skal komme i mål med målebåndet. Her er saker og ting som kan være til hjelp for deg i en stresset innspurt:

Arealmåling: Dette er det rundt to millioner nordmenn har drevet med de siste dagene. Skatteetaten skal vite hvor mange kvadratmeter boligen din er - altså arealet.

Andelseier: Du skal levere boligopplysninger selv om du ikke er selveier.

Angst: Det du føler i dag når fristen snart går ut, og du ennå ikke har fått fingeren ut og levert, og ikke aner hvordan du skal fylle ut skjemaet.

Boligmåling: Oppmåling av boligarealet i boligen din som skal rapporteres inn til skattemyndighetene.

Boligskatten: 25% av ligningsverdi for primærbolig . For sekundærbolig er skatteprosenten 40%.

BOA (boareal): Den gamle betegnelsen for P-ROM – se under.

Byggeår: Året boligen er bygget. Skal rapporteres inn. Hvis du ikke vet dette, finner du det i en takstrapport, eller i Eiendomsregisteret. Er du et surrehue, og uansett ikke klarer å finne ut av det, kan du også kontakte eiendomsmegleren du kjøpte boligen av. Han sitter kanskje fortsatt på dokumentasjon på boligen din.

Eiendomsregisteret: Danner grunnlaget for all eiendomsomsetning og alle transaksjoner med pant i fast eiendom i Norge. Består av Grunnboken og GAB-registeret. Norsk Eiendomsinformasjon er et statlig foretak med ansvar for å drive Eiendomsregisteret. Salg av eiendomsopplysninger skjer gjennom den internettbaserte markedsplassen Infoland.

Her kan du se opplysninger om din egen eiendom – og andres.

Hytta: Fritidsboliger er ikke omfattet av de nye reglene. Men dette gjelder bare dersom hytta di er registrert som fritidsbolig i eiendomsregisteret. Mange har fritidsboliger som er registrert som noe annet - f.eks våningshus på gårdsbruk. Disse vil bli betraktet som sekundærbolig , og få en skatteprosent på 40 prosent av ligningsverdi. Her vil en del kunne oppleve å få økt skatt.

Ligningsverdi: Dette er den verdien – boligverdien - som skattemyndighetene setter på boligen din – altså den verdien de bruker når de skal beregne skatten på boligen. For boliger settes ligningsverdien til makismalt 25 prosent av markedsverdien. For fritidsboliger settes den til makimalt 40 prosent.

Matrikkel: Dette er det nummeret din bolig er registrert med i det offentlige eiendomsregisteret. Matrikkelen består av et gårdsnummer (gnr) og et bruksnummer (bnr). For enkelte eiendommer også et seksjonsnummer (snr). Dette gjelder leiligheter, mens de som bor på festet tomt også kan ha et festenummer (fnr).

P-ROM: Alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Dette er IKKE P-rom: Garasje, fyrrom, teknisk rom, kjeller, kott, bod, uinnredet loft. Et garderoberom det er mulig å gå inn i (omkledningsrom) skal medregnes.

Primærbolig: Dette er boligen du bor i.

Sekundærbolig: Dette er en annen bolig som du eier, men ikke bor i, OG som ikke er registrert som fritidsbolig.

Skjema: Alle boligeiere skal ha mottatt et skjema i posten. Her er en del opplysninger forhåndsutfylt, men du må fylle inn boligens areal og byggeår. Skjemaet sender du til skattemyndigheten i posten, eller leverer det på ditt lokale skattekontor.

Du kan også laste ned skjema fra internett – eller rett og slett fylle ut opplysningene på nettet. Alt ligger her på skatteetaten.

Endelig kan du også rapportere inn via SMS. Hvordan du gjør dette opplyses i detalj på nettet. Det står også på skjemaet du har mottatt i posten.

NB: Noen – cirka 50.000 boligeiere – har ikke mottatt skjema i posten.Dette er hovedsakelig folk som bor i borettslag. De plikter likevel å levere inn opplysninger.

Skråtak: Dersom du har skråtak i boligen som skal regnes med, tar du utgangspunkt i punktet under der takhøyden er 190 cm eller mer. Se skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Sporsmal-og-svar/?mainchapter=119231&chapter=119233#x119233

Takst(rapport): Mange har en takstrapport, tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport utarbeidet av en takstmann. Disse rapportene inneholder opplysninger om boareal (BOA) eller P-ROM.

Utleiedel: Dersom du leier ut deler av boligen din, skal du inkludere arealet av denne delen i det totale boligarealet du rapporterer inn.

Så lurer du på hva som skjer hvisomattedersomatte.......

HVA SKJER:

Hvis jeg IKKE LEVERER? Dette betyr at ligningsmyndighetene ikke har opplysninger om boligen din. Da kan du risikere skjønnsligning, og at du får en høyere skatt enn du ellers ville hatt. Utover dette betyr det at ditt skattekort og selvangivelse ikke vil ha fullstendige opplysninger.

Hvis jeg JUKSER? Myndighetene tar stikkprøver. Blir du oppdaget, kan du bli ilagt straffeskatt. Denne tilleggsskatten er enten 15% eller 30%, avhengig av situasjonen.

Hvis jeg leverer opplysningene FOR SENT? Skattemyndighetener alltid interessert i å få oppdaterte opplysninger. Skal du ha opplsyningene med på skattekortet for 2011, må du være veldig rask. SISTE: Skattedirektør Leif kristensen sa fredag at du kan bruke helgen, og likevel få opplsyningene med på skattekortet. Vil du ha opplysningene med på selvangivelsen, er fristen 30. april. Kort sagt: Skal du være sikker på at alle opplysninger blir korrekt med i i myndighetenes skatteopplysninger om deg, må du levere nå. Enkelte grupper er «mer utsatt» for endringer i skatt dersom ikke alle opplsyninger stemmer. Du bør sjekke din egen situasjon dersom du vurderer å utsette innrapportering for å se om det får noen konsekvenser for deg.

Hvis jeg får for HØY SKATT? Du kan klage dersom du mener ligningsverdien er satt til mer enn 30 prosent av markedsverdien. For fritidsbolig er klagegrensen 60 prosent.

Og HUSK!! - er du en vanlig boligeier med gjeld, får dette ingen praktiske konsekvenser.

En enslig må nå ha en skattemessig formue etter fradrag for gjeld som overstiger 700.000 kroner før en må betale formuesskatt.

Et ektepar må ha en formue etter fradrag for gjeld som overstiger 1,4 millioner kroner før ekteparet begynner å betale formuesskatt.

Et ektepar uten annen formue kan, med en verdsetting på 25 prosent (som er gjennomsnittet) av markedsverdi, eie en gjeldfri bolig verdt opptil 5,6 millioner kroner uten å betale formuesskatt.

Med gjeld på boligen kan ekteparet eie en bolig verdt mer enn dette, gitt at de ikke har annen formue. En enslig uten annen formue kan normalt eie en gjeldfri bolig verdt opptil 2,8 millioner kroner uten å betale formuesskatt.

155.000 får økt skatt

Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig ligningsverdi - og det totale formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget ved beregning av skattepliktig formue medføre at de aller fleste får uendret eller lavere formuesskatt.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at cirka 120.000 færre vil betale formuesskatt. Om lag 615.000 får lettelser, mens 155.000 får økt skatt

Her mer info fra Nettavisen:

50.000 har ikke fått skjema

- Ikke gjør som naboen

Full forvirring om boligoppmåling

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her