*Nettavisen* Økonomi.

Nå skal superrenten bli overvåket

Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Bankene overlater ansvaret til børsen.

07.06.13 13:12

For vel to år siden sendte Finansdepartementet et brev til Finanstilsynet hvor de ønsket en gjennomgang av hvordan den norske internbankrenten Nibor ble fastsatt.

Årsaken var at det i mange år hadde versert rykter om at den dollarbaserte Libor-renten hadde blitt manipulert. I fjor sommer sprakk det og en av de største internasjonale finansskandalene i nyere tid ble rullet opp.

Det hadde vist seg at en rekke store internasjonale banker hadde manipulert Libor-renten i en årrekke.

Manipulerte renten

Nettavisen NA24 kunne i januar i år avsløre at Nibor hadde blitt manipulert i mange år.

LES HER: - Slik manipulerte jeg norske renter

Kilden mener at Oslo Børs eller noe tilsvarende burde være rette innstans til å overvåke Nibor. Nå har altså bankene fulgt etter.

Finanstilsynet har siden sett på hvordan man kunne få et bedre system hvor ikke bankene selv hadde ansvaret med å overvåke seg selv. Og nå har vi svaret.

Bankenes interesseorgansiasjon Finans Norge følger nå Nettavisen NA24s kildes råd, og ønsker å gi Oslo Børs ansvaret for kalkuleringen av renten.

- Det har blitt jobbet med noen måneder. Vi blir en ekstern og uavhengig part, sier Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, til Nettavisen NA24.

Oslo Børs tar dermed på seg overvåking av bankenes innrapportering av beregningsgrunnlaget til renten. Det vil si at de seks bankene som rapporterer inn renten gjør dette til Oslo Børs, som så sammenstiller det til i alt ti forskjellige markedsrenter.

Som kompensasjon for jobben skal børsen selge denne renten i sin feed til de kundene som måtte ønske å betale for det.

- Vi har infrastrukturen og kompetansen som skal til for at omverdenen skal ha tillit til denne viktige renten, sier Eikrem.

Nibor er viktig i det norske kapitalmarkedet generelt og i det norske obligasjonsmarkedet spesielt.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Blir manipulert
Nettavisen NA24 avslørte tidligere at også den norske renten i en årrekke har blitt manipulert.

- Det er enkelt å manipulere den norske renten, sa en anonym og sentralt plassert kilde til Nettavisen NA24.

Kilden har i mange år har vært sentralt plassert på innsiden i én av de seks bankene, og sitter med førstehåndskunnskap om hvordan Nibor fastsettes.

LES HER: - Slik manipulerte jeg norske renter

Måten dette gjøres på er at en eller flere aktører, før renten fastsettes klokken 12.00, setter den opp eller ned med noen punkter. De andre bankene ser da at noen kjører opp renten og de følger lynkjapt etter i frykt på at det finnes noe informasjon som de ikke vet om.

- Og det gjorde de seks bankene ofte?

- Ja, helt klart, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen NA24s kilde skuer utover Aker Brygge, hvor store deler av finans-Norge er plassert.

Selv om kilden fortsatt befinner seg i utlandet og ikke har noe med Nibor-fastsettingen å gjøre i dag, tør han av frykt for represalier, ikke å stille åpent med navn og bilde. Grunnen til det er at det er så få personer som faktisk er med på å sette renten, og at han i så fall vil bli «persona non grata», eller rett og slett «død», i finansbransjen.

LES HELE SAKEN HER: - Slik manipulerte jeg norske renter

Veldig viktig rente
Finans Norge og Oslo Børs vil nå igangsette et arbeid med sikte på å få på plass en formell avtale om Oslo Børs som kalkuleringsagent og om overvåking av referanserentene.

- Nibor er et av kapitalmarkedets viktigste verktøy og vi er ser det som en tillitserklæring at Finans Norge ønsker å inngå en avtale med Oslo Børs som uavhengig tredjepart for kalkulering av de norske internbankrentene. Tilliten til disse rentene nasjonalt og internasjonalt er svært viktig for et velfungerende kapital- og rentemarked i Norge, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Oslo Børs har lagt til grunn å benytte sin eksisterende infrastruktur og systemer for innrapportering, kalkulering, distribusjon og ikke minst overvåking av internbankrentene. Dette innebærer at de seks bankene som deltar i Nibor-panelet vil rapportere inn sine renter i Oslo Børs’ handelssystem, som også vil forestå beregningen av gjennomsnittsrenten etter gjeldende Nibor-regelverk, slik det er fastsatt av Finans Norge. Oslo Børs vil gjennom sitt markedsovervåkingssystem kunne gjennomføre realtidsovervåking av rentefastsettelsen.

Nibor-rentene vil distribueres på samme måten som annen kurs- og indeksinformasjon fra Oslo Børs og vil være gratis tilgjengelig for allmennheten med 15 minutters forsinkelse på Oslo Børs’ nettsider.

Om NIBOR:
NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider, fra en uke til ett år. NIBOR beregnes som et gjennomsnitt av hva seks store banker i det norske markedet, de såkalte panelbankene, angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler.

NIBOR med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserente i det profesjonelle markedet. Dette gjelder både for utlån og innskudd og på derivatområdet. NIBOR brukes også i kontrakter mellom private aktører.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag