- Grunnen til at vi foreslår det er at vi ser at det er nedgang i handelen i sentrum, og at det er flere konkurser. Det er sikkert mange og sammensatte årsaker til det, men vi ser jo også at byrådet har gjort det vanskelig å kjøre bil inn til sentrum - og da må vi finne andre måte å gjøre det attraktivt å komme seg til sentrum på, sier Høyres gruppleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg til Nettavisen.

Les også: – Feil å prioritere syklister i Oslo sentrum

- Enklere for barnefamilier

Solberg mener gratisreiser vil gjøre det enklere særlig for barnefamiler.

- Det vil for eksempel gjøre det mulig for barnefamilier å parkere i et parkeringshus utenfor Ring 1, og så reise kollektivt rundt i sentrum uten å måtte bære poser langt. Det samme vil gjeldre eldre personer, sier han.

Han tror tiltaket vil kunne gjøre sentrum til et mer attraktivt sted.

- Det vil være en enklere handlemåte, slik at sentrum kan styrke seg i konkurransen med kjøpesentrene. For det å ha et levende sentrum med mange butikker som innbyggerne benytter seg av, mener vi er et gode og er med på å gjøre sentrum til et attraktivt sted, sier Solberg.

Både trikk, buss og t-bane vil omfattes av forslaget, men det vil ikke bli gratis for de som kommer reisende til sentrum fra et sted utenfor Ring 1.

- Det blir en sentrumsordning der du kan hoppe av og på der, sier han.

Les også: Oslo-gate til 925 millioner på ulykkestoppen: - Det er gjort grove feil fra starten

- Mulig begrensinger i rushtiden

- Hvor mye vil dette koste Oslo kommune?

- Det må selvfølgelig utredes nærmere, men det kommer til å være beskjede kostnader, fordi dette vil være et alternativ for bare de som reiser i sentrum, sier Solberg.

Han sier de også må vurdere visse begrensninger i rushtiden.

- Hvis det skulle vise seg at det utløser ny trafikk og fører til store problemer med å gjennomføre rushtrafikken, må vi vurdere om vi skal begrense det til utenfor rushtiden. Dette må utredes nærmere, men i utgangspunktet mener vi ikke det er nødvendig, sier Høyre-politikeren.

Han sier de vil legge fram forslaget om gratis reiser i bystyret i høst.

- Så dette vil dere gjennomføre om dere får byrådsmakt etter valget neste år?

- Dette vil Høyre gå for, bekrefter Solberg.

Les også: Høyre slakter byrådets miljøfest til 118 mill. i Oslo

MDG: - Nye toner fra Høyre

Miljøpartiet de Grønne (MDG), som styrer samferdselspolitikken i hovedstaden, ønsker forslaget velkommen.

- Dette er et nytt og interessant forslag som vi må se nærmere på, sier Sirin Stav, vara i samferdsel og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Stav sier samtidig at hun er usikker på om gratis sentrumsreiser er det beste for å få mest mulig ut av pengene de bruker på kollektivtrafikk.

- Det er ikke gitt at gratis innenfor er lite område er den beste og mest effektive løsningen for å få mest ut av kollektivpengene, og som vil komme flest til gode. De aller fleste som reiser med kollektiv, reiser til og fra sentrum og ikke fra et punkt i sentrum til et annet, sier hun.

MDG-politikeren vedgår at hun er overrasket over at Høyre foreslår dette.

- Dette var nye toner fra Høyre. Miljøpartiet De Grønne er alltid positivt innstilt til forslag som kan føre til lavere kollektivpriser, og har kjempet for dette både i Oslo og nasjonalt. Dessverre kan man ikke si det samme om Høyre, som gang på gang har gått i bresjen for økte kollektivpriser, sier Stav til Nettavisen.

Les også: Taxiforbundet mener el-sykler må forbys på fortau

- Aldri for sent å snu

Hun viser til at Høyre i regjering har økt momsen på kollektivtrafikk med 50 prosent, og i Oslopakke 3-forhandlingene stilte krav om høyere kollektivpriser.

- Men det er aldri for sent å snu, så denne nye linja ønsker vi hjertelig velkommen. Så får vi bare håpe at de slutter å gå mot lavere kollektivpriser i alle andre sammenhenger, sier Stav.

Les også: Forsvarsbygg reagerer på nye planer for bilfritt byliv