Gå til sidens hovedinnhold

Når faller egentlig boligprisene?

Vi prøver å finne ut om det blir prisfest eller dommedag i boligmarkedet.

Skyhøy prisvekst. Frykt for boligboble. Det er ikke rart avisene renner over av stoff om utviklingen av boligprisene.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Eksperter uttaler seg daglig i media om hvordan de tror boligprisene vil utvikle seg. Det kan imidlertid virke som at avisene spår prisfest og dommedag annenhver dag.

Mange boligeiere satt nok kaffen i halsen da sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities, som skal være Norges fremste spåmann på renter, uttalte til Dagens Næringsliv (DN) for noen uker siden at boligprisene kan falle 40 prosent.

- Empirien er at når boligprisene stiger så faller sparingen, og gjelden øker. Etterpå sitter de igjen med gjelden, mens realboligprisen faller tilbake der den kom fra. Det har alltid skjedd før, sier han til DN.

Noen dager senere meldte imidlertid Norges Bank at de tror boligprisene vil stige med 20 prosent de neste tre årene.

Men er de egentlig så uenige som de virker?

Nettavisen NA24 har prøvd å få oversikt over hva ekspertene egentlig mener.

Mest lest i Nettavisen nå:

Prisfest neste år
For det første virker det som at det er bred enighet om at boligprisene vil fortsette å stige med mellom 5 og 8 prosent i 2013.

Norges Bank tror boligprisene vil øke 7,7 prosent – 0,1 prosentpoeng mer enn årets prisstigning.

SSB mener boligprisene øker 7,2 prosent neste år.

Andreassen tror prisene vil stige 5 prosent neste år, ifølge DN.

Flere økonomer Afterposten har snakket med tror også at pilene vil peke oppover i 2013. Prognosene ligger på mellom 5 og 7 prosent.

Hva som skjer etter 2013, er ekspertene imidlertid mer uenige om.

Nullvekst eller 8 prosent økning?
Prognosene for de neste årene spriker i alle retninger.

Andreassen virker mer pessimistisk enn andre eksperter når det gjelder tidspunktet pilene vil peke nedover. Han tror vi vil oppleve nullvekst allerede i 2014. Deretter tror han prisene vil synke med 3 prosent i 2015 og med ytterligere 5 prosent i 2016.

Norges Bank er mer optimistiske, men tror også at veksten i prisene vil avta etter neste år. De estimerer at boligprisene vil stige med 5,3 prosent i løpet av 2014 og 2015.

SSB mener prisfesten fortsatt vil vare i noen år til. De tror faktisk at prisøkningen vil eskalere. De tror boligprisene vil øke med 7,7 prosent i 2014 og med hele 8 prosent i 2015.

«Utsiktene til en lang periode med lave renter og høy inntektsvekst medfører at veksten i boligprisene trolig fortsetter i om lag uforandret takt», forklarer SSB.

Må skje noe drastisk
Etter 2015 er det enda større usikkerhet rundt hva som kommer til å skje i boligmarkedet.

Flere eksperter mener boligprisene kan falle markant hvis det skjer noe drastisk i norsk økonomi. Redusert oljepris, renteøkning og inntektsfall ser ut til å være noen av de største truslene for boligmarkedet.

Andreassen presiserer ovenfor E24 at han ikke tror det er sannsynlig at boligprisene kan falle med 40 prosent justert for inflasjon i løpet av 5 til 10 år. Han mener likevel at det ikke er urealistisk.

- Hvis Harald Magnus skal ha rett så må det skje noe grunnleggende alvorlig med driverne, som for eksempel et skikkelig inntektsfall, poengterer sjeføkonom Roger Bjørnstad i Econ Pöyry ovenfor DN onsdag.

SSB mener at prisveksten vil dempes, men de presiserer ikke når de tror dette vil skje.

«Økningen dempes når vi kommer lenger ut i konjunkturforløpet som følge av økte renter og økte byggekostnader», skriver SSB.

Dette kan sende boligmarkedet nedover
Norges Bank peker på flere mulige faktorer som kan føre til boligprisfall.

Den ene er et fall i oljeprisen som følge av en dempet vekst i verdensøkonomien.

«Analyser i denne rapporten viser at norske banker er sårbare for et kraftig fall i oljeprisen. Reduserte oljeinntekter vil ramme deler av næringslivet, og risikoen for bankene kan forsterkes av et fall i husholdningenes tiltro til egen økonomi og et påfølgende fall i boligprisene», skriver Norges Bank.

Nordmenns gjeldsbelastning er høy. Derfor frykter Norges Bank at et fall i inntektene, for eksempel som følge av lavere oljepris, vil sende boligprisene nedover.

«Skulle inntektene i norsk økonomi falle, vil den høye gjelden i husholdningene være en betydelig risikofaktor for den finansielle stabiliteten», skriver Norges Bank.

Norges Bank mener risikoen for at boligprisene vil falle er særlig stor siden resten av Europa er i en langt svakere konjunktursituasjon enn Norge.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene