*Nettavisen* Økonomi.

Når ny milepæl

DiaGenics får viktig patent i Europa.

DiaGenics får patent på sin teknologi knyttet til diagnostisering av Alzheimers sykdom ved bruk av blodprøver og analyse av genuttrykk.

NA24 - din næringslivsavis

Det europeiske patentkontoret har bekreftet at de vil innvilge en patentsøknad fra DiaGenic som vil gjelde i 19 europeiske land.

Dette patentet kommer i tillegg til et tidligere innvilget patent som kun dekker ikke-sekvensbaserte metoder. Det nye patentet gjelder bruk på genuttrykk som er forskjellig uttrykt i informative prober. DiaGenic også nylig fått innvilget patentkrav hos både indiske og australske patentmyndighetene. Dette omfatter bruk av viktige gensekvenser i oppdagelse av flere sykdommer, blant annet brystkreft og Alzheimers sykdom opplyser selskapet.

- Det nye Europa-patentet for diagnostisering av Alzheimers sykdom er en viktig milepæl som styrker vår posisjon i denne regionen. Selskapet vil nå ha tilsvarende patentdekning i Europa som i USA. Den voksende patentporteføljen reflekterer vår aktive patentstrategi, og bekrefter DiaGenics rolle som en leder innen molekylær diagnostikk med bruk av blodbaserte tester. De nye patentene gjør også DiaGenic til en attraktiv partner for en lang periode, da kommersielle avtaler typisk inngås for en periode som tilsvarer levetiden for patentene, kommenterer administrerende direktør Dr. Med Erik Christensen i DiaGenic

Annonsebilag