Aas startet med krafttrading i egen regi i 2001 og har flere ganger figurert på inntektstoppen i Norge. Nå risikerer han imidlertid å bli slått personlig konkurs som følge av feilslåtte veddemål i kraftmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har innledet en prosess for å fryse hans verdier, i tillegg til andre passende juridiske tiltak i Norge. Vi har ingen øvrige kommentarer og kommer til å fortsette å kommunisere med våre medlemmer for å få tilbake så mye penger som mulig fra Einar Aas, skriver kommunikasjonssjef David Augustsson i Nasdaq Clearing i en epost til avisen.

LES OGSÅ: Einar Aas kan trekke giganttap fra skatten

Ifølge Augustsson har selskapet møtt Aas og hans juridiske rådgiver med det formål å få tilbake så mye som mulig av det han skylder dem. Ifølge Dagens Næringsliv var selv ikke Aas' siste frie likvide midler på 350 millioner kroner tilstrekkelig til å holde posisjonene på kraftbørsen. Aas sitter på store verdier i eiendommer han har kjøpt og utviklet de siste årene, i tillegg til det heleide aksjeselskapet Toppen Invest og eiendeler i flere spanske selskaper. Ifølge avisen sitter Aas på verdier for mange hundre millioner kroner, men alt kan nå gå tapt.

LES OGSÅ: Krafttrader Einar Aas i trøbbel - boliger til 150 millioner kroner kan bli tvangssolgt

Aas hadde satset enorme beløp på at de nordiske kraftprisene skulle stige og nærme seg prisnivået i det tyske kraftmarkedet som følge av tørkesommeren. Men i stedet falt prisene i Norden. Dermed tapte Aas trolig over 1 milliard kroner, mens Nasdaq Clearing i tillegg tok et tap på 1,1 milliarder kroner da posisjonene han hadde hatt, ble tvangssolgt.