Sesongjusterte tall fra Nav viser at det ble 700 færre helt arbeidsledige i juni.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, var stabil ettersom mange startet i arbeidsmarkedstiltak i juni.

LES: Har mange ledige jobber - sliter med å lokke til seg fagarbeidere

Skyldes flere på tiltak
- Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi forventet. At antallet helt ledige minker skyldes i hovedsak at flere startet i arbeidsmarkedstiltak, men vi ser også at antallet nye arbeidssøkere har gått litt ned de siste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid, som lenge har hatt økning i ledigheten, var utviklingen uendret i juni. Justert for normale sesongvariasjoner har alle yrkesgrupper relativt stabil ledighet i juni, ifølge Nav.

Les også: Nav anmeldte trygdesvindel for 100 millioner

Ved utgangen av juni var 81.000 personer registrert som helt ledige, som er 3700 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,8 prosent i juni i fjor.

Bruttoledigheten er imidlertid betydelig høyere. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 96.800 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Store regionale forskjeller
Regionale forskjeller er fortsatt tydelige. Størst nedgang i ledigheten siste år har Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, mens antallet helt ledige har økt med 40 prosent i oljefylket Rogaland.

I 13 av 19 fylker er ledigheten lavere nå enn for ett år siden.

Den største økningen i ledighet har vært innen ingeniør- og ikt-fag, med 2000 flere ledige siden juni i fjor, tilsvarende en oppgang på 35 prosent. Deretter følger ledere, meglere og konsulenter.

Det siste året har ledigheten minket mest for undervisningsyrker og barne- og ungdomsarbeid.