*Nettavisen* Økonomi.

NAV feilregistrerte arbeidsledige

Foto: Eirik Baardsen (Mediehuset Nettavisen)

Registrerte om lag 4000 flere som arbeidsledige enn det som var tilfelle.

26.03.10 12:42

Nye tall fra NAV viser at det ved utgangen av mars er 79.800 nordmenn som er helt arbeidsledige. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

- Nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser en uendret sesongkorrigert arbeidsledighet fra oktober til februar, men en økning på om lag 600 personer fra februar til mars, uttaler arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

- Feilaktig registrert
Men samtidig opplyses det om at Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har korrigert sine arbeidsledighetstall - fordi de har registrert for mange som ledige.

- Økningen i arbeidsledigheten det siste året har vært noe mindre enn det tidligere publiserte tall viser. Direktoratet viser til at nye rutiner har medført at enkelte feilaktig har blitt kategorisert som arbeidsledig, skriver departementet.

Mens det tidligere en økning i tallene på arbeidsledige fra februar 2009 til februar 2010 på om lag 14.000 personer, viser de nye og korrigerte tallene en økning på om lag 10.000 personer.

- Utviklingen gir ikke grunnlag for å dempe innsatsen for å motvirke høy arbeidsledighet, sier statsråden.

- Færre melder seg ledige
- Det er færre som melder seg ledige nå, men det er også en økende andel som bruker lang tid på å komme i jobb. At mange arbeidsledige deltar på tiltak bidrar til å holde arbeidsledigheten på et forholdsvis lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Det er færre nye arbeidsledige som registrerer seg hos NAV nå enn for ett år siden. Antall ledige som har søkt jobb i inntil 12 uker er 9 prosent lavere enn i mars i fjor. Samtidig øker ledigheten for de som har søkt jobb i mer enn ett halvt år. Om lag to av fem arbeidsledige har nå søkt jobb i mer enn et halvt år.

- Høyest i bygg og anlett
Ledigheten er nå høyest i bygg og anlegg med 7,1 prosent, etterfulgt av industri og reiseliv og transport med henholdsvis 5,1 og 4,2 prosent.

Undervisning og ledere er de to yrkesgruppene som har lavest ledighet.

Ledigheten øker mest innen akademiske yrker og ingeniør og ikt-fag, men fortsatt er ledigheten svært lav innen disse yrkesgruppene.

Ledigheten øker mest blant de mellom 25 og 29 år, hvor det er 17 prosent flere ledige enn for ett år siden. I denne aldersgruppen øker ledigheten like mye for kvinner som for menn. Mens for de yngre enn 19 år har ledigheten vært omtrent uforandret det siste året.

Færre ledige stillinger
I løpet av mars er det utlyst 18 prosent færre stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Sterkest er nedgangen innen kontorarbeid og barne- og ungdomsarbeid.

Meglere og konsulenter og akademiske yrker har svakest nedgang i antallet ledige stillinger, viser tallene fra NAV.

I seks fylker er ledigheten lavere enn for ett år siden. I Troms og Oppland går ledigheten mest ned med henholdsvis 9 og 6 prosent. Lavest ledighet finner vi i Oppland og Sogn og Fjordane, begge med 2,5 prosent. Høyest ledighet er det i Oslo og Finnmark, begge med 3,8 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.