Gå til sidens hovedinnhold

NAV slår til med jernhånd: Krever én milliard tilbake

I fjor anmeldte NAV 968 personer for trygdesvindel. Men de krevde inn hele én milliard kroner uten å anmelde sakene.

NAV betalte ut over 506 milliarder kroner i fjor, noe som gjør at de står for omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Imidlertid er det store beløp som blir krevd tilbake. Totalt opplyser NAV om at det kreves inn årlig omtrent en milliard kroner i urettmessige stønader.

Men sannsynligheten for å bli tatt i trygdesvindel er forsvinnende lav.

Les også

Nav kjøpte sex-hjelpemidler for over seks millioner kroner

Anmelder færre

Ifølge et anslag NAV har utarbeidet tidligere svindles det årlig for omtrent åtte milliarder kroner. Men de anmelder for kun 2 prosent av beløpet.

Dette bekymrer imidlertid ikke etatens direktør. Selv om beløpet for anmeldte trygdesvindel-saker går ned, mens utbetalingene fra NAV går opp, er direktøren godt fornøyd med arbeidet.

– Velferdsordningene er basert på tillit og etterkontroller. Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng.

Les også: Kraftig økning i antall uføretrygdede: 13.400 nye uføre

Den største trygdesvindel-saken i 2018 var på hele 2,3 millioner kroner. Og de som blir anmeldt av NAV har all grunn til å frykte etaten. Det er kun 2 av 100 trygdesvindelsaker som ender med frifinnelse i retten.

Den gjennomsnittlige NAV-svindleren stakk av med 173.000 kroner.

– NAV anmelder færre mens utbetalingene går opp, er ikke det et tegn på at NAV avdekket for lite svindel?

– Nei, ikke slik vi oppfatter det. Ut fra våre analyser ser nedgangen ut til å skyldes at kontrollmetodene og forebyggingsmulighetene er blitt bedre, sier direktør i NAV Kontroll, Ole Johan Heir til Nettavisen Økonomi.

Flere kontroller

Hyppigere kontroller, kombinert med informasjon i sosiale medier og på nettet har bidratt til at NAV i større grad avdekker urettmessige utbetalinger før det ender opp med anmeldte trygdesvindel-saker.

– Nå har vi muligheten for å avdekke denne typen saker tidligere, og vi kjører hyppigere kontroller. Det igjen fører til færre anmeldelser. I tillegg kan vi nevne at det de siste årene er innført skjerpede regler til aktivitet, sier Heir.

Les også

Staten sparte en halv milliard på at NAV fratok nordmenn støtte

Det er spesielt dagpenger og arbeidsavklaringspenger det svindles mest med. Majoriteten av dem som har tatt penger urettmessig fra det offentlige, har jobbet og tjent penger men latt være å informere NAV.

– I tillegg til de anmeldte sakene følger NAV også forvaltningsmessig opp andre saker med urettmessige utbetalinger, og krever årlig tilbake omkring en milliard kroner, sier Heir til Nettavisen Økonomi.

Oslo svindler mest – Sogn og Fjordane minst

Ifølge statistikken til NAV er Oslo-borgere dem som grafser til seg mest i svindlede NAV-kroner. Hele 28,6 millioner stakk Oslo-svindlere av med i fjor. Til sammenligning var det seks personer som ble anmeldt i Sogn og Fjordane, med en totalsum på 993 000 kroner.

Totalt er det de tre siste årene anmeldt svindel for 585 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken