Et tydelig stemningsskifte de siste månedene og positiv utvikling i norsk økonomi, reduserer sannsynligheten for boligprisfall i 2018. Det kommer fram i NBBLs boligmarkedsrapport for 1. kvartal, skriver Estate Nyheter.

Det er fortsatt mange boliger til salgs, høy boligbygging og dempet befolkningsvekst. Boligbyggerne vil derfor sannsynligvis tilpasse seg lavere salg og skyve på enkelte prosjekter, slik at igangsettingen reduseres gjennom året.

– Frykten er naturligvis at fjorårets korreksjon skal fortsette og utvikle seg til en selvforsterkende nedadgående spiral, men NBBL mener at sannsynligheten for dette har avtatt de siste månedene, sier Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL, til Estate Nyheter.

Les også: - Boligmarkedet snur i 2018

Først og fremst så baserer NBBL dette på to fundamentale argumenter:

1. Oppløftende makroutsikter. God økonomisk vekst, fallende arbeidsledighet og økende optimisme i husholdningene.

2. Lav rente. Renten er fortsatt på et historisk lavt nivå og holder bokostnadene nede.

Frengstad Bjerknes ser at dette reflekteres i flere positive tegn som tilsier at boligmarkedet snart kan friskmeldes.

1. Høstens stemningsskifte. Prisfallet har avtatt i styrke og bunnen kan allerede være passert.

2. Bankene melder om stabil låneetterspørsel. Og husholdningenes gjeldsvekst økte igjen forrige måned.

3. Høy boligomsetning. Faktisk ble det omsatt flere boliger tross fallende priser i 2017 enn i 2016.

Verken punkt to eller tre er konsistent med et boligmarked i krise.

Før nyttår forventet NBBL at boligprisene ville stige med tre prosent i løpet av 2018 (januar til desember).

– Vi holder på den prognosen inntil videre, selv om utviklingen de siste ukene altså har vært sterkere enn ventet.

Les også: Norges Bank holder renten uendret - men sjansen for høyere rente neste år øker