Norges Bank Investment Management (NBIM), forvalter av Statens pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet, krever at bilprodusenten Volkswagen (VW) avbryter planene om å fusjonere med sportsbilprodusenten Porsche.

NA24 - din næringslivsavis

Det var i august i år VW bestemte å kjøpe en 42 prosents andel i Porsche for en verdi av 4,9 milliarder dollar, som en del av en gradvis fusjon av de to selskapene.

I et brev datert 7. oktober skriver NBIM at den inngåtte avtalen kun er gunstig for familiene Porsche og Piëch, de største eierne av Porsche.

Brevet er adressert til Volkswagens styreleder Ferdinand Piëch og de andre styremedlemmene i Europas største bilprodusent. Ferdinand Piëch er også en av Porsche-arvingene, og han er barnebarn av Ferdinand Porsche, som designet verdens mest produserte bil, Volkswagen Boble.

- Ikke tilfredsstillende aksjonærbehandling
NBIM viser i brevet til at tidligere henvendelser om interessekonflikter og behandling av aksjonærene ikke har blitt møtt med tilstrekkelig respons. NBIM legger ikke to fingre imellom og skriver at de vil holde styret i VW ansvarlig for å utføre selskapsstyring som er i strid med gjeldende rutiner.

- Informasjon som er tilgjengelig om VWs transaksjoner med eiendeler i Porsche og kontrollerende eiere er ikke egnet til å forsikre oss om at planene vil være fordelaktig for VWs aksjonærer. Heller ikke spørsmålet om interessekonflikter ser ut til å ha blitt behandlet tilfredsstillende ut fra det vi har informasjon om, skriver NBIM.

- Videre stiller vi spørsmål om Volkswagens hensikt med å investere i Porsche. Markedet ser ut til å mene at Volkswagen er villig til å betale en høy pris for disse eiendelene. Dette er oppsiktsvekkende på et tidspunkt da det ser ut som om Porsche trenger denne avtalen mer enn det Volkswagen gjør, lyder det i brevet.

Fordelaktig for Porsche-familiene
NBIM mener også at transaksjonen ser ut til å være preget av manglende innsyn.

- De foreslåtte transaksjonene er uakseptable ettersom de gir et inntrykk av å være utformet for å dekke behovene til eierne som kontrollerer Porsche på bekostning av Volkswagen og selskapets ikke-kontrollerende eiere.

Til sist skriver NBIM at de kan være grunn til å undersøke hvorvidt enkelte styremedlemmer i Volkswagen oppfylt sin tillitsplikt til selskapet ved å gå god for planene slik de har blitt presentert.

«Volkswagen er et selskap med store kommersielle muligheter. Vi tror denne posisjonen best kan utnyttes ved å bygge tillit og troverdighet i finansmarkedene. En slik tillit fordrer at styret adopterer et overbevisende sett av god selskapsstyring, fjerner frykten for at aksjonærer i innsideposisjon har ufordelaktig utbytte av transaksjoner, og har full åpenhet om prosedyrer og planlagte strukturendringer. Et første steg på veien er å sørge for åpen kommunikasjon mellom styret og selskapets eiere.»

Brevet ble i går sendt til Volkswagens styreleder Ferdinand Piëch og de andre medlemmene i styret i Europas største bilprodusent.

Ifølge Bloomberg eide Oljefondet ved årsskiftet VW-aksjer til en verdi av 460 millioner dollar, eller 2,6 milliarder kroner. Det er om lag 0,4 prosent av Volkswagens ordinære aksjer.


Langvarig maktkamp

I sommer ble et hinder for fusjon mellom Porsche og Volkswagen-fusjon passert. Da ble det klart at Wendelin Wiedekings 16 år lange tid som konsernsjef i den tyske luksusbilprodusenten Porsche var over.

Wiedeking var ingen tilhenger av fusjon og prøvde lenge å forhindre dette ved å øke Porsches eierandel i VW. De siste årene har Porsches andel i VW økt til over 50 prosent.

Men med dette pådro bilprodusenten seg en gjeld på i overkant av 81 milliarder kroner og førte til at man slet med å overholde gjeldsforpliktelsene. Dette tvang konsernsjefen i Porsche til å be selskapets eiere, familiene Piëch og Porsche, om mer penger.

Wiedeking gikk imidlertid ikke tomhendt ut av selskapet. 56-åringen fikk med seg en sluttpakke på 50 millioner euro, eller cirka 450 millioner kroner.

Les mer: Fikk sparken og en halv milliard