Nederlag for Bellona

NA24 gikk seirende ut av den bredt anlagte PFU-saken miljøbevegelsen Bellona anla.

I en sak knyttet opp mot miljøbevegelsen Bellonas 20 års jubileum, publiserte NA24 saken «Miljøstempel til salgs». I saken tok NA24 opp flere forhold i organisasjonens virke de siste årene.

NA24 - din næringslivsavis

Valgte å klage
Bellona valgte å klage saken «Miljøstempel til salgs» inn for Pressen faglige Utvalg (PFU). Organisasjonen fikk ikke medhold i sin klage.

«Selv om utvalget kan forstå klagerens reaksjon på reportasjens overskrift, kan det også argumenteres for at det i en sammenfatning av det aktuelle stoffinnholdet må være rom for den tolkning og utlegning som redaksjonen her har gjort. Uansett finner ikke utvalget grunnlag for å la dette klagepunktet overskygge helheten i reportasjen, med en vinkling som utvalget mener klageren – i egenskap av høyprofilert samfunnsaktør – må kunne tåle», skriver PFU i sin gjennomgang.

Det heter videre at:

«Utvalget anser at nettavisen på en akseptabel måte har synliggjort sitt kildegrunnlag og sannsynliggjort berettigelsen av å stille spørsmål angående sider ved klagerens kontaktnett. Slik utvalget vurderer saken, synes det også som at klageren ble gitt god anledning til samtidig å kommentere hovedpåstandene i reportasjen, men at man av ulike grunner avsto fra fullt ut å benytte seg av muligheten.»

Full seier
Ansvarlig redaktør Inge Berge i NA24 er fornøyd med at PFU har tatt til følge punktene avisen har anført.

- Vi er glad for at vårt syn ble hørt av PFU, og synes at en så mektig organisasjon som Bellona faktisk må tåle at det settes kritisk søkelys mot dem, sier Berge.

I uttalelsen fra PFU heter det at NA24 var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på deler av Miljøstiftelsen Bellonas virksomhet og dens samarbeidsavtaler med enkeltbedrifter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag