Gå til sidens hovedinnhold

Nederlag for Bellona

NA24 gikk seirende ut av den bredt anlagte PFU-saken miljøbevegelsen Bellona anla.

I en sak knyttet opp mot miljøbevegelsen Bellonas 20 års jubileum, publiserte NA24 saken «Miljøstempel til salgs». I saken tok NA24 opp flere forhold i organisasjonens virke de siste årene.

NA24 - din næringslivsavis

Valgte å klage
Bellona valgte å klage saken «Miljøstempel til salgs» inn for Pressen faglige Utvalg (PFU). Organisasjonen fikk ikke medhold i sin klage.

«Selv om utvalget kan forstå klagerens reaksjon på reportasjens overskrift, kan det også argumenteres for at det i en sammenfatning av det aktuelle stoffinnholdet må være rom for den tolkning og utlegning som redaksjonen her har gjort. Uansett finner ikke utvalget grunnlag for å la dette klagepunktet overskygge helheten i reportasjen, med en vinkling som utvalget mener klageren – i egenskap av høyprofilert samfunnsaktør – må kunne tåle», skriver PFU i sin gjennomgang.

Det heter videre at:

«Utvalget anser at nettavisen på en akseptabel måte har synliggjort sitt kildegrunnlag og sannsynliggjort berettigelsen av å stille spørsmål angående sider ved klagerens kontaktnett. Slik utvalget vurderer saken, synes det også som at klageren ble gitt god anledning til samtidig å kommentere hovedpåstandene i reportasjen, men at man av ulike grunner avsto fra fullt ut å benytte seg av muligheten.»

Full seier
Ansvarlig redaktør Inge Berge i NA24 er fornøyd med at PFU har tatt til følge punktene avisen har anført.

- Vi er glad for at vårt syn ble hørt av PFU, og synes at en så mektig organisasjon som Bellona faktisk må tåle at det settes kritisk søkelys mot dem, sier Berge.

I uttalelsen fra PFU heter det at NA24 var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på deler av Miljøstiftelsen Bellonas virksomhet og dens samarbeidsavtaler med enkeltbedrifter.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus