Nedlegg fylkeskommunene

Norge er overadministrert, mener Carsten O. Five.

Norge er egentlig et lite land. Det er helt bortkastede ressurser å styre landet på tre nivåer: Statlig, fylkeskommunene og primærkommunene. Det er mer enn nok med to nivåer: Staten og primærkommunene. Bruk heller pengene på service til befolkningen, fremfor politikere og byråkrater.

Som en konsekvens av regjeringens nylig fremlagte helsereform, ser stadig flere at de norske primærkommunene er for mange og for små. Skal primærkommunene bli det redskapet som trengs for å gi folk i hele landet et forsvarlig helsetilbud, må kommunene bli sterkere og mer profesjonelle.

Det er håpløst å skape et moderne og godt helsetilbud i kommuner med rundt tusen innbyggere - eller mindre. Antagelig bør innbyggertallet være minst 10 000 - eller enda flere. Slike sammenslåinger går neppe frivillig. Her må Stortinget bare bestemme at kommunene skal slås sammen av hensyn til velgernes helse.

Helse og stell av de eldre koster også mange penger. Derfor må fylkeskommunene nedlegges slik at millionene som koster å drive fylkeskommunene heller tilføres til primærkommunene. Fylkeskommunene har nesten ingen oppgaver i dag, de er bare et fordyrende og kompliserende fremmedelement. Primærkommunene kan overta deres oppgaver og fylkesmennene kan ta det lille som eventuelt blir til overs.

Det er særlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har motarbeidet kommunesammenslåinger og nedleggelse av fylkeskommunene. Det er ikke rart, fordi disse partiene har svært mange ordførere og fylkesordførere, som ikke ønsker å miste jobben og pensjonen sin. Men det kan ikke Stortinget ta hensyn til. Folkets helsetilbud må veie tyngre enn jobben til noen ordførere. Ordførerne kan søke seg over i helsejobber.

I dag har vi over 400 primærkommuner i Norge. Et riktig antall er kanskje rundt 100. Det ville frigjøre mange skattekroner, som kan brukes til befolkningens beste.

Det haster med å få på plass et bedre helsetilbud til folket – eldrebølgen starter for alvor i 2010. Den vil kreve mange nye hender og hoder i helsesektoren.

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten hos Kommentar.no

Carsten O. Five er skribent og utdannet cand.polit. Han er en av redaktørene til nettstedet Kommentar.no og var med på å etablere økonomitidsskriftet Dine Penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.