*Nettavisen* Økonomi.

Nedskrivninger gir underskudd

Norther Logistic Property tar høyde for usikkerheten.

Resultatet til eiendomsselskapet Northern Logistic Property ble negativt påvirket av verdijusteringer knyttet til eiendomsporteføljen.

NA24 - din næringslivsavis

I tredje kvartal justerte de eiendomsporteføljen med minus 207,2 millioner kroner og nedskrivningene trakk ned hele resultatet. Dette utgjør 4 prosent av eiendommenes verdi, og satsen er høyere enn hva andre sammenlignbare selskaper har tatt. De gjør dette for å ta høyde for usikkerheten i markedet.

Før skatt la derfor selskapet frem et underskudd på 239,7 millioner kroner, en klar forverring fra et overskudd på 38,9 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsresultatet viser et fall til minus 128,7 millioner kroner fra et positivt driftsresultat på 94 millioner kroner i fjor.

Før verdijusteringer av eiendomsporteføljen ble driftsresultatet på 78,4 millioner kroner mot 73 millioner kroner i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene økte til 91,2 millioner kroner fra 83,5 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet hadde Northern Logistic Property totale lån på 4.280 millioner kroner, og de planlagte tilbakebetalingene de neste 12 månedene er på 73 millioner kroner. Justert for kontantbeholdning ligger nettogjelden på 3.768 millioner kroner.

Finanskrisen påvirker også logistikkbransjen, opplyser selskapet.

Disse endringene underbygges av en økende andel av tredjeparts logistikkselskaper og forventet økt aktivitetsnivå for salg/tilbakeleie transaksjoner. Det bygges svært lite på spekulativt grunnlag i logistikk bransjen noe som begrenser en eventuell nedside. Som resultat av dette forventer vi på mellomlang sikt å se press i leieprisene for sekundære logistikkeiendommer, men fortsatt høye leiepriser for primære logistikkeiendommer, skriver selskapet.

Krisen har medført begrenset tilgang på kapital og ført til økte lånekostnader, med tilhørende redusert aktivitet i transaksjonsmarkedet. De har merket trenden med økte yielder i transaksjonsmarkedet, og med et sterkere press på sekundære eiendommer.

- Leieprisene i NLP er direkte knyttet til konsumprisindeksen. Økt inflasjon vil resultere i oppjustering av leieprisene fra neste år. I tillegg har rentene falt betydelig fra tredje kvartal. For NLP vil dette resultere i sterkere kontantstrøm, varsler eiendomsselskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.