Det er ikke riktig at reallønnsnedgang nødvendigvis gir deg mindre å rutte med. Det sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

Les: Luksusfellen: Tok opp lån med 414 prosent effektiv rente

Ifølge SSB vil inflasjonen overstige lønnsøkningene i år. Med andre ord får vi en reallønnsnedgang. Prognsoen er at lønningene vil øke med 2,6 prosent, og inflasjonen vil øke med 2,8 prosent. Dette gir en reallønnsnedgang på 0,2 prosentpoeng

Les hele saken på smartepenger.no

- Det blir derfor sagt av makroøkonomene at du får mindre å rutte med i år. Men det som da glemmes er det svært enkle matematiske poenget at lønnsøkningen virker på hele inntektssiden. Inflasjonen derimot virker bare på deler av utgiftssiden, sier Pedersen.

Les: - Ikke la deg friste av svinedyr bankfelle

Skatt, renter, avdrag og sparing påvirkes ikke av inflasjon. Og regnestykket er slik at skatt, renter, avdrag, og sparing trekkes fra lønnsinntekten.

- Kun det som er igjen (237.663 kroner) vil bli brukt på varer og tjenester som i gjennomsnitt vil øke i takt med inflasjonen. Så selv om reallønnsutviklingen blir negativ har du likevel en økning i disponibel inntekt med helt normale forutsetninger. At den disponible inntekten skal krympe grunnet inflasjon krever at den er god del høyere enn lønnsøkningen, sier Pedersen.

Les: - Eksplosiv økning i forbrukslån

I eksempelet illustrert i tabellen under ser du at det blir en ekstra økning i disponibel inntekt på 2.335 kroner med SSBs prognose i år for lønnsvekst (2,6%) og inflasjon (2,8%). I forhold til hva som var disponibelt i dag er dette en økning på 3,69 prosent.

Sjekk din privatøkonomi med følgende to kalkulatorer fra smartepenger.no:

Fremtidsøkonomikalkulator

Konsekvensberegninger for privatøkonomien