*Nettavisen* Økonomi.

Nekter å etterkomme krav fra innsidedømt

Foto: Erik Holsvik (Rogalands Avis)

Tidenes innsidesak skal opp i retten igjen.

27.09.13 13:55

(Rogalands Avis): Fred A. Ingebrigtsen og de andre tiltalte i Innsidesaken fikk ikke medhold i at saken skulle avvises på grunn av manglende konkretisering av tiltalen.

Ingebrigtsen er tidligere dømt til tidenes strengeste straff for økonomisk kriminalitet med ni års fengsel i den såkalte Acta-saken.

Beslutningen ble tatt av Gulating lagmannsrett tidligere i dag.

- Jeg hadde selvsagt håpet at saken ble avvist , men jeg er likevel glad og lettet over at lagmannsretten i premissene ga oss medhold i et av de vesentligste punkter ; nemlig at påtalemyndigheten i nå må føre bevis knyttet til hver enkelt påstått ulovlige transaksjon. Det skjedde nemlig ikke i tingretten. Dette er med på å gjenopprette min tillit til rettssystemet, som jeg innrømmer at fikk seg en alvorlig knekk etter Stavanger tingretts dom i fjor, sier Ingebrigsten til Nettavisen NA24.

- Spørsmålet som er behandlet av lagmannsretten er likevel avgrenset og et rent juridisk spørsmål, og jeg overlater derfor til advokat Stordrange å kommentere selve avgjørelsen. Hvis han mener det er riktig å anke, så anker jeg. Hvis dagens avgjørelse blir stående, er jeg klar til å kjempe for full frifinnelse i lagmannsretten når ankesaken starter i september neste år. Det ser jeg frem til, sier han.

RA snakket med lagdommer Nina Cath Noss og hun sa at slutningen er at saken vil bli fremmet.

Det betyr at det blir full ankebehandling av Innsidesaken med oppstart i Stavanger i begynnelsen av september neste år.

De tiltalte i saken ønsket at dommen skulle oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, og som en følge av dette henvises til ny behandling i tingretten.

Lovens krav oppfylt

«Lagmannsretten har kommet til at lovens krav til individualisering var, og er oppfylt. Det vesentligste rettssikkerhetshensynet bak lovens krav – at de tiltalte skal forstå hva anklagen går ut på og ha mulighet til å forberede sitt forsvar – er ivaretatt. De tiltalte var – hver og en – kjent med innholdet i anklagen og bevisene som ville bli ført mot hver av dem fra påtalemyndigheten», heter det i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.

Retten skrive videre: «at tiltalen ikke inneholder en opplisting av alle 1867 transaksjonene rokker ikke ved dette, og en slik opplisting vurderes heller ikke å være nødvendig for at faktumbeskrivelsen i tiltalen dekkes av de straffebudene som påtalemyndigheten påstår er overtrådt av de tiltalte.»

Og videre at «Lagmannsretten har i denne sammenheng ellers notert seg at det ikke er påstått fra forsvaret, at det rent faktisk ikke var tilstrekkelig anledning til å forberede de tiltaltes forsvar. At det var slik anledning underbygges også av det faktum at det ikke var nødvendig å be om utsettelse av saken i forbindelse med at påtalemyndigheten la fram et hjelpedokument to måneder inn i ankeforhandlingen, som viste oversikt over den enkelte tiltaltes handelsdager på børsen med unnlatt melding til Oslo Børs.

Det forholder seg med andre ord ikke slik at de tiltalte rent faktisk har vært overrumplet i anklagene eller bevisførselen. At de tiltalte er uenig i hvordan tingretten siden vurderte bevisene med hensyn til om de foretok handlene for egen regning og risiko, slik de hevder, ligger i en annen gate. De tiltalte har da også rent faktisk redegjort for de faktiske omstendigheter knyttet til de aktuelle handlene i ACTA som etter deres mening viser at det ikke dreiet seg om stråmannsvirksomhet, men reelle handler for egen risiko og regning. Det er egnet til å illustrere at lovens krav til utforming er oppfylt.»

Denne saken er levert av Rogalands Avis

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.