Nekter å gi bomselskapene penger for tap av inntekter på grunn av elbiler

AVSLÅR: Samferdselsdepartementet (SD) avslår å erstatte økonomiske tap som bomselskap får fordi elbiler er fritatt for bompenger.

AVSLÅR: Samferdselsdepartementet (SD) avslår å erstatte økonomiske tap som bomselskap får fordi elbiler er fritatt for bompenger. Foto: Rune Johansen (Bergensavisen (BA))

Samferdselsdepartementet (SD) avslår å erstatte økonomiske tap som bomselskap får fordi elbiler er fritatt for bompenger.

22.03.15 10:08

Dette går fram av et brev til selskapet Finnfast AS, som har finansiert den undersjøiske tunnelen mellom Finnøy og Rennesøy i Rogaland.

Styret i Finnfast sendte i februar en søknad til SD med krav om kompensasjon for tapte inntekter som følge av at elbiler er fritatt for bompenger. Søknaden ble begrunnet med at stadig flere trafikanter har kjøpt elbil og at det i 2014 var vel 68.000 gratis bompasseringer i tunnelen som gir Finnøy ferjefri veiforbindelse med E 39 nord for Stavanger. Dette førte til et inntektstap på mellom 7 og 10 millioner kroner, avhengig av hvor mange som ville kjøpt bombrikke og dermed fått rabatt.

Urettferdig
Styret i Finnfast mener det er urettferdig at færre og færre bilister deltar i dugnaden med å nedbetale tunnelen, og at inntektstapet vil føre til flere år med innkreving av bompenger. Når staten har gitt fritak for elbiler, må også staten gi kompensasjon for bomselskapets tap, hevdet styreleder Gro Skartveit, som også er ordfører i Finnøy kommune.

Men dette er ikke Samferdselsdepartementet enig i. Tvert imot gjør departementet oppmerksom på at et bomselskap ikke har noen juridisk rett til å kreve kompensasjon for tapte inntekter som følge av elbilfritaket.

Takstøkning
Videre får Finnfast vite at i et bompengeprosjekt forutsettes det at det i utformingen av takstsystemet blir tatt hensyn til de ulike ordninger for fritak og rabatter. Dersom økonomien i et prosjekt går dårligere enn forutsatt, kan dette løses gjennom en takstøkning på opptil 20 prosent og ved å utvide bompengeperioden med inntil fem år, påpeker SD.

I brevet til Finnfast skriver SD at bompengefritaket for elbiler ikke er en del av klimaforliket, men er innenfor Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Spørsmålet om endringer vil departementet vurdere i det pågående arbeidet med å reformere bompengesektoren, heter det i brevet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.