Ansatte ved Akershus universitetssykehus (Ahus) som har vært til kontroll eller undersøkelse har lenge fått tjenesten gratis. Denne velferdsgoden ble det slutt på fra nyåret.

- Det fremstår urimelig at de ansatte skal miste et så beskjedent gode, sier sykepleier og tillitsvalgt Kai Øivind Brenden til Nettavisen Økonomi, og legger til:

- De ansatte er absolutt ikke fornøyd med å miste denne frynsegoden.

Nye skatteregler fra årsskiftet betyr at sykehuset skulle skattet av hver enkelt konsultasjon ansatte ikke betalte for. Den type innsats ville vært vanskelig å mobilisere for et Ahus i sparemodus, og nå kutter sykehuset ut fritaket.

- Det ville vært svært krevende å få til i praksis, sier økonomidirektør Kari Fjelldal.

Rammes din bransje av skatteendringene? Ta kontakt med Nettavisens journalist her.

Ansatte Nettavisen Økonomi snakker med på sykehuset irriterer seg over at ledelsen kutter ordningen. Tidligere har Ahus-ansatte mistet frynsegoder som ukentlig fruktkurv og avisabonnement.

Én av dem Nettavisen snakker med forteller at kuttet føyer seg i rekken av nedskjæringer på sykehuset, og at personalet ikke lenger «gidder» å ta opp kampen eller si ifra.

Les også: Lovendring fratar alle kinoansatte frikortet: - Ekstremt uheldig

Sykepleier mener myndighetene bommer

I de nye skatteforskriftene kan ansatte få rabatter verdt opptil 7000 kroner, og rabatten kan maksimalt være 50 prosent av salgspris for å komme under skattefritaket. I forrige uke skrev Nettavisen Økonomi om hvordan lovendringen fratar 2.000 kinoansatte frikortet.

Ved utgangen av desember 2017 hadde Ahus 8.879 ansatte. Før nyttår kunne samtlige slippe egenbetaling ved utredning og behandling ved å vise frem ansattbeviset sitt.

- Jeg mener myndighetene bommer med denne skatteskjerpelsen. Det er nok heller andre frynsegoder de kunne skattet i stedet, sier sykepleier Brenden.

Oddveig Helen Olsen jobber som klinisk barnevernpedagog ved Ahus. Hun sier ansatte har fått gratis konsultasjoner så lenge hun kan huske. Olsen, som også er tillitsvalgt, benyttet seg tidligere av ordningen et par ganger i året.

Nå har hun en kronisk lidelse som gjør at hun trenger oppfølging annenhver måned. Hun sier imidlertid at hun ikke har fått tilbakemeldinger om stor motstand blant de ansatte:

- Det er ingen som planlegger aksjoner eller protester, sier hun til Nettavisen Økonomi.

- Godene til de ansatte har blitt færre

Det nye skatteregimet klargjør at det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å rapportere alle skattepliktige fordeler de ansatte får gjennom jobben.

Olsen tror ordningen kunne blitt videreført dersom Ahus hadde dokumentert og systematisert tjenestene de ansatte hadde fått gratis. Men dette hadde nok krevd et helt årsverk, mener barnevernspedagogen.

- Det er vanskelig å forsvare å bruke penger på noe slikt samtidig som sykehuset kutter ned på for eksempel døgnopphold innen psykisk helsevern. Vi skal jobbe raskere og mer effektivt, og ressursene og godene til de ansatte har blitt færre de siste årene, sier Olsen.

Les også: Går i strupen på grisedyr elitefest

Finansdepartementet: - Ja, det ville vært urimelig

Konfrontert med påstandene fra sykepleier Kai Øivind Brenden om at skatteendringen rammer sykehusansatte urimelig, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) seg enig:
- Ja, det ville vært urimelig om sykehusansatte skulle mistet et så beskjedent gode. Men det er de heller ikke nødt til. Fritak for egenandel på 351 kroner kan fortsatt være et skattefritt gode innenfor det generelle skattefritaket for gaver på inntil 1000 kroner årlig, sier statssekretær Næsje.

- Når dere ser på måten skatteendringene har rammet busssjåfører og tog-ansatte, kinoansatte og sykepleiere - tenker dere at det var slik, at lavtlønnsgrupper mister små frynsegoder, endringen var ment å treffe?

- Kinoansatte kan skattefritt innenfor regelverket få et gavekort på 1000 kroner og ellers filmer til en verdi av 14.000 kroner med 50 prosent rabatt. Det er ikke dårlig. Bussjåfører og ansatte på tog kan også skattefritt få reisekort med 50 prosent rabatt til en verdi av 14.000 kroner. De kan også få rabatter utover dette, og må da skatte av det, men det vil fortsatt være gunstig, sier Næsje.

Statssekretæren peker på at noen av busskortene til ansatte og familier har hatt verdier opp mot 100.000 kroner, som heller ikke ville vært skattefrie tidligere.
- Vi bør ikke ha et system som oppfordrer til at ansatte får store frynsegoder fremfor lønn i penger og tilhørende rettigheter i folketrygden, sier Næsje.

Ahus skal se på ordninger med nye øyne

Konfrontert med Finansdepartementets svar, sier økonomidirektør Kari Fjelldal at Ahus ikke kommer til å prioritere å holde oversikten ytelsene hver enkelt ansatt mottar.

- Pasientbehandling med egenandeler utover det generelle fritaket på 1.000 kroner vil fortsatt måtte innrapporteres og beskattes for hver enkelt ansatt, sier Fjelldal.

Sammen med HR- og økonomiavdelingen kommer Fjelldal til å gå gjennom alle ordningene på sykehuset for å finne ut om det er flere rabatter sykehuset eventuelt må skatte av.

- I tillegg har vi tett dialog med Helse Sør-Øst om felles regler knyttet til opptjening og bruk av bonuspoeng på hotellovernattinger og flyreiser, sier økonomidirektøren.

Økonomidirektøren sier hun ikke har noen oversikt over hvor utstrakt bruken av gratis helsesjekk- og behandling har vært tidligere.