NHOs sjeføkonom var invitert av finansrådgiveren Finansco mandag kveld til «Finanscodagen 2019» til å snakke om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Alt i alt ser det nokså lyst ut for norsk økonomi, men vi må heretter klare oss uten tiltak som hjalp oss etter finanskrisen.

- Det ble ingen krise i norsk økonomi, og det verste er lagt bak oss. Det oppsvinget er inne i nå, er ikke et friskt oppsving, men det er et bredt basert oppsving. Bedriftene skal ansette flere, var den oppløftende meldingen fra Dørum til de fremmøtte på Finansco-dagen.

Syv støtdempere

Dørum pekte på syv støtdempere som hjalp Norge til å klare finanskrisen for ti år siden bedre enn landene rundt oss: «Skjevt sjokk», som innebar at det kraftige fallet i oljeprisen og oljeinvesteringene primært rammet de fire vestlandsfylkene, men i liten grad resten av Norge. En svakere norsk økonomi gjorde at arbeidsinnvandringen sank og bidro til å holde ledigheten nede.

Lønnsveksten her hjemme er kommet ned, og kronen har vært svak.

I tillegg har rentene ligget på et rekordlavt nivå, regjeringen har brukt mye oljepenger, og mange av eksportbedriftene, som oljenæringen, har iverksatt til dels kraftige kostnadskutt. Men for alle disse støtdemperne, reverseres dempingseffekten.

- Støtdemperne som hjalp oss under finanskrisen, snus nå til motvind. Vekstbidraget til budsjettpolitikken vil falle fremover, understreket sjeføkonomen.

Historisk svak

Kronen er også historisk svak mot nøkkelvalutaer som euro og dollar. Det har eksportnæringene nydt godt av, men det ligger an til en viss kronestyrking fremover.

- Det blir motvind for bedriftene som har levd på en svak krone for å bedre konkurransekraften, spådde Dørum.

Sjeføkonomen minnet også om at sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at den eneste grunnen til at det er så lave renter her hjemme, er de lave rentene rundt oss. Norges Bank har én renteøkning bak seg på 0,25 prosentpoeng, men det kommer trolig mange flere.

Pass på

- En tommelfingerregel er at hvis renten går opp med 1 prosentpoeng, får husholdningene 1 prosent mindre å rutte med. Norges Bank har signalisert renteøkninger på til sammen 1,5 prosentpoeng, det betyr at kjøpekraften vil falle med 1,5 prosent. Mye av den bedringen reallønnsveksten vil bidra med, spises opp av renteøkningene, advarte Dørum.

Norske husholdninger ligger dessuten på verdenstoppen i gjeld, denne gjelden utgjør nå 226 prosent av husholdningenes disponible inntekt. Med andre ord er Ola og Kari Nordmann svært sårbare for renteøkninger fremover. En undersøkelse tyder på at 22 prosent av husholdningene fårproblemer hvis boliglånsrenten stiger med 1 prosentpoeng.

2 prosent

Men det er vekst i økonomien, selv opp den stoppet opp i november. Norsk økonomi vokste med 2 prosent i 2017, ifølge Dørum med drøye 2 prosent i 2018, og NHO spår en vekst i nasjonalproduktet for perioden 2019-2021 på drøye 2 prosent. Veksten har også tatt seg opp ute, som gir høyere internasjonale renter, høyere prisstigning, men også høyere lønnvekst. Det siste er faktisk godt nytt for norske lønnstakere, selv om Dørum ikke vil garantere noen hjemlig lønnsfest.

- Lønnsveksten hos våre handelspartnere har vært på 2 prosent, men den krabber oppover mot 3-tallet. Høyere lønnsvekst gir høyere kjøpekraft og høyere kjøpekraft, men vi skal gjennom et lønnsoppgjør først, sa arbeidsgiverorganisasjonenes sjeføkonom.

Logisk

NHO-sjef Ole-Erik Almlid har sagt at medlemsbedriftene melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft.

- Det er logisk når aktivitetsnivået har tatt seg opp, kommenterte NHO-økonomen.

NHO-sjef Almlid var også svært klar på at EØS-avtalen ikke må reforhandles.

Han får støtte av sin sjeføkonom.

- En frihandelsavtale som enkelte tar til orde for, vil regulere noen forhold, mens en EØS-avtale vil gi oss en tett integrasjon. Alt annet like, vil en frihandelsavtale gi en lavere vekst her hjemme, supplerte Dørum.

Knall og fall

Han er bekymret for en handelskrig mellom USA og Kina, verdens to ledende økonomier. En slik handelskrig har vi ikke sett siden mellomkrigstiden. Kina er dessuten verdens mest forgjeldede land på bedriftssiden, gjeldssituasjonen er verre i Kina enn i USA. Dørum frykter utviklingen.

- Jeg har ropt «ulv, ulv» om dette i ti år, og jeg gjør det igjen. Vi finner ingen eksempler i historien på at en så høy gjeld har endt bra. Det har endt med knall og fall. Det som skapte finanskrisen, var gjeld, gjeld og atter gjeld, advarte igjen Dørum.

- Men oppsummert har den globale veksten har tatt seg opp mot 4 prosent. I Norge snus medvindsfaktorene vi hadde til motvind. Vår del av verden har de beste årene bak seg, men krisen her hjemme er avverget. Det er imidlertid utfordrende fremtidsutsikter også for annerledeslandet Norge, sa sjeføkonomen på Finansco-dagen.