Adm. direktør Stein-Lier Hansen i NHO-forbundet Norsk Industri er bekymret for en opptrapping av handelskrigen. Til tross forrelativt lyse utsikter for industrien, ser den erfarne og frittalende forbundslederen trusler som kan ramme norske arbeidsplasser hardt. På spørsmål fra Nettavisen Økonomi om hva som utgjør den største trusselen, svarer Lier-Hansen:

- Det er den situasjonen som oppstår hvis vi får en eskalerende handelskrig mellom USA og Kina. Det vil kunne stoppe veksten i den globale økonomien, og vi er helt avhengige at det er vekst i de landene vi eksporterer til. Hvis ikke disse landene har vekst, vil de heller ikke investere i infrastruktur osv., og da vil importen fra Norge avta.

Slå ring

Konflikten mellom USA og Kina er ifølge Lier-Hansen «det elementet som kan endre den positive trenden» norsk industri nå er inne i.

- Og så er det selvfølgelig viktig at vi nå slår ring om EØS-avtalen og ikke skaper usikkerhet om den. Sånn som jeg ser det, står EØS-avtalen sterkere hos det norske folk enn noen gang, hevder Lier-Hansen, og fortsetter:

- Jeg tipper at norske politikere vil ha såpass respekt for folkemeningen at de ikke vil tukle med den avtalen. Skapes det usikkerhet om EØS-avtalen, vet jeg at mange bedrifter heller vil investere i andre land.

Moderat

Forbundslederen er også svært opptatt av at lønnsoppgjøret blir moderat i 2019 for å få en ytterligere forbedring av konkurranseevnen. Omstillinger, kostnadskutt og en svak krone har gjort medlemsbedriftene til Lier-Hansen mer konkurransedyktige.

- Selv om vi har hatt moderate lønnsoppgjør de seneste årene, har vi likevel en lønnskostnad som er signifikant høyere enn i Nord-Europa. Fasiten får vi 18. februar når Teknisk Beregningsutvalg legger frem tallene for 2018, men jeg tipper at vi ligger ca. 30 prosent over. Det betyr at vi ikke må få et lønnsoppgjør i 2019 som forsterker den negative effekten. Vi vet at prognosene i en del land rundt oss peker på en lønnsvekst på 3-3,1 prosent. Da bør vi knipe litt inn på det forspranget de har og helst ikke se 3-tallet, advarer Lier-Hansen.

Hjelper ikke

- Er det ikke rimelig at arbeidstakerne nå krever litt mer etter år med negativ reallønnsvekst?
- Fasiten får vi som sagt i februar, men jeg regner med at det har vært en liten reallønnsvekst i fjor. Det som er viktig for meg, er at vi også har klart å holde en bra kronekurs. På grunn av lønnsmoderasjonen, har vi lave renter, Det hjelper ikke at familiene får en høy lønnsvekst hvis konkurranseevnen spises opp av en sterkere krone, og at husholdningene raskere møter et høyere rentenivå igjen. Det er viktig å se alle disse tre tingene i sammenheng.

- Frykter du at de moderasjonstiltakene som er gjort nå reverseres?
- Jeg er veldig opptatt av at vi nå får til en moderasjon, som gjør at bedriftene får til den nødvendige omstillingen som nå er så viktig. Det er det som vil sikre industriarbeidsplassene på sikt. Industrien og bedriftene kan ikke investere utover det de har penger til. De må bransje for bransje sørge for at det er nok penger til de store investeringene, for å bli mer konkurransedyktige og for å møte økte miljøkrav. Det er mitt hovedargument, og det vil også industriarbeideren tjene på.

Historisk svak

Eksportnæringene har siden 2015 fått hjelp av en vesentlig svakere krone, men det kan bli en viss kronestyrking fremover.

Lier-Hansen medgir at den siste perioden har kronen vært historisk svak.

- Det er klart at vi tåler en viss kronestyrking, men vi tåler ikke en krone langt ned på 8-tallet mot euro. Hver tiendedel kronen styrker seg, slår direkte inn på bunnlinjen for bedriftene. Det er en ganske dramatisk effekt, men det vil være ulike oppfatninger av det. Nå er kronen svakere, men vi tåler at den styrker seg opp mot det som er gjennomsnittet de tre seneste årene. Å angi akkurat hvor smertegrensen går, det vil være forskjellig, sier Lier-Hansen.

- Vi har jo også bedrifter som importerer veldig mange innsatsfaktorer. Det finnes også bedrifter i vår medlemsmasse som synes at kronen gjerne kunne ha vært litt sterkere på grunn av importkostnadene, men det vi sier at totalt sett for Industri-Norge er en svak krone avgjørende viktig for å lykkes med den omstillingen basert på eksportinntekter.