Nordea hadde i 2018 netto renteinntekter på 4324 millioner euro, ned fra 4666 millioner euro i 2017 og en nedgang på 7 prosent. De totale inntektene der ned med nesten 500 millioner euro til 9 milliarder, euro, om lag 87 milliarder norske kroner. Resultatet etter tap er imidlertid på omtrent samme nivå som i 2017, takket være lavere tap.

Men i fjerde kvartal måtte Nordea en resultatnedgang på 200 millioner euro. Marginene stabiliserte seg likevel mot slutten av året.

Konsernsjef Casper von Koskull i Nordens klart største bank sier i en børsmelding at de leverer i tråd med planene for kostnadseffektivisering, og at kredittkvaliteten holder seg sterk. Balansen i konsernet er solid.

Utfordrende

- Samtidig er ikke resultatet for 2018 på det nivået vi vil det skal være. Inntektsutviklingen er utfordrende og drives av press på marginene innen utlån til personkunder, sier blant annet konsernsjefen i meldingen.

Men von Koskull sier at kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018. Og når Nordea-sjefen ser fremover mot 2021, venter at han kostnadene da med uforandrede valutakurser blir omtrent 3 prosent lavere enn i 2018.

Tidligere Kreditkassen

Nordea utgir ikke lenger separate regnskap for den norske enheten, som frem til 2001 het Kreditkassen og var Norges nest største bank.

I juli 2018 inngikk Nordea en avtale med Gjensidige om å kjøpe alle aksjene i Gjensidige Bank for 5,5 milliarder kroner. Kjøpet tilfører Nordea Norge ca. 176 000 nye personmarkedskunder og et utlånsvolum på 48 milliarder kroner. Nordea Norge hadde i fjor høst totale utlån på 594 milliarder etter oppkjøpet.

Som en del av en langsiktig distribusjonsavtale, skal Gjensidige tilby forsikringsprodukter til Nordeas 900 000 kunder i Norge.

10 millioner kunder

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa og har fra og med 1. oktober i fjor hovedkontoret i Helsingfors. Nordea-konsernet har mer enn 10 millioner kunder og over 30 000 medarbeidere og forvalter totalt eiendeler for over 5000 milliarder norske kroner.

Markedsverdien av den børsnoterte giganten er om lag 315 milliarder kroner, 70 milliarder mer enn DNB. Det finske finanskonsernet Sampo er største aksjonær i Nordea, med en eierandel på 21 prosent.

Saken oppdateres.