Storbanken er ute med sin seneste «Economic Outlook», den forrige rapporten om tilstanden i norsk og internasjonal økonomi kom i september 2018.Og her er det godt nytt for norske arbeidstakere når det gjelder lønningsposen i årene fremover.

Nordea spår en lønnsvekst i 2020 på 3,7 prosent, i så fall den kraftigste lønnsveksten her hjemme siden 2013 (3,9 prosent). For 2018 er spådommen at gjennomsnittslønnen til Ola og Kari økte med rett under 3 prosent.

Knapphet

Næringslivet begynner nå å merke en knapphet på arbeidskraft. Det skyldes blant annet at sysselsettingen øker dobbelt så mye som befolkningsveksten i yrkesaktiv alder. Nordea regner med at i både 2019 og 2020 vil mangel på arbeidskraft kunne bli en utfordring i flere bransjer. Rundt oss ser det imidlertid litt mer ruglete ut.

- Det viktigste signalet for Norge i denne rapporten, er at verden rundt oss vokser mindre enn ventet. Oljeprisen er blitt litt lavere siden vår forrige rapport, men for Norge er det gode utsikter. Det er bra vekst i fastlandsøkonomien, og vi har fallende arbeidsledighet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi.

- Når det gjelder renteutsiktene fremover, venter vi at Norges Bank setter opp styringsrenten to ganger i år og to ganger neste år. Det er en litt mer moderat renteoppgang enn det vi så for oss i september, som skyldes en litt mer moderat oppgang i norsk og internasjonal økonomi.

1,75 prosent

Hvis Nordeas renteprognoser slår til, er styringsrenten ved utgangen av 2020 på 1,75 prosent. Normalt tilsier det at de korte pengemarkedsrentene ligger 0,4-0,5 prosentpoeng over denne renten, de beste boliglånsrentene ytterligere 1 prosentpoeng høyere. Boliglånskundene kan om et par år slippe unna med en rente på begynnelsen av 3-tallet.

Ved siden av en litt lavere oljepris, er det ifølge Bruce først og fremst mer usikkerhet om en svakere vekst ute, som er den største endringen siden anslagene i september.

- Derfor går de utenlandske sentralbankene litt saktere frem, det samme gjør Norges Bank. Vi tror ikke på noen nedgangstider internasjonalt, men veksten avtar mer og raskere i eurosonen. Våre prognoser er en forsiktig renteøkning mot slutten av året fra den europeiske sentralbanken, men det kan ta lengre tid, sier sjefanalytikeren.

God vekst

Ekspertene i Nordea venter et økt privat forbruk i Norge, som også DNB var inne på i sin seneste oppdatering. Det sørger for en god vekst i den norske fastlandsøkonomien.

Videre tror Bruce og kollegaene hans at norsk økonomi vil vokse med 2,5 prosent i år og med omtrent det samme neste år. Arbeidsledigheten kan derfor falle ytterligere i 2020.

Valutaekspertene i ledende norske banker ventet nylig på en viss kronestyrking fremover mot euroen, og dermed billigere Europa-ferier. Nordea spår at vi må ut med noe over 9 kroner per euro ved utgangen av 2020, og det er fortsatt en historisk svak krone.

Ingen storm

Den seneste rapporten fra Nordea har for øvrig fått tittelen «Ruskevær, men ingen storm». Frykten for en global nedgang er ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets overdrevet, selv om den lange festen i aksjemarkedet er over.

Men i USA er den økonomiske veksten fortsatt sterk. Selv om vekstutsiktene for verdens desidert viktigste økonomi er tatt ned, motvirkes det av at rentene ikke skal like mye opp som antatt. Det er i seg selv stimulerende på økonomien.