De 1300 kontiene sperres som et ledd i Nordeas arbeid mot hvitvasking. Nordeas kunder blir bedt om å svare på spørsmål om hva kontiene brukes til. Dette for å sjekke at ikke kundene bryter med hvitvaskingsloven.

Kundene som har fått kontiene sine sperret, har ikke svart tilfredsstillende på spørsmålen.

– Vi spør om alt fra hvordan de bruker banken, om innskudd og uttak, betalinger til utlandet, om noen i familien er politisk eksponert eller om de er det selv – noe som kan avgjøre om de er i risikosonen for bestikkelser og lignende, sier Synne Nordvold (23) i Nordea til Dagens Næringsliv.

– Her har ikke kundene svart på henvendelsene våre, eller de har ikke gitt oss den informasjonen vi har bedt om, sier John Sætre, leder for Nordeas bankvirksomhet i Norge til DN.

Les også: - Danske Bank tillot milliardoverføringer fra Aserbajdsjan
Les også: DNB klar for å sperre 3.000 kontoer med én milliard kroner

Før sommeren sperret Nordea 25.000 privatkonti med til sammen 99 millioner kroner. Flere av kontiene som da ble sperret, er nå åpnet igjen etter at banken har fått ny informasjon.

Ikke alle kundene synes det er greit at Nordea spør om slike økonomiske forhold. Tidligere i år klaget en kunde Nordea inn for Finansklagenemnda og mente at banken snoket i private forhold. Kunden fikk ikke medhold.