*Nettavisen* Økonomi.

Nordmann æresdoktor i Sverige

Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Vestfold er utnevnt som æresdoktor ved Uppsala Universitet. Foto: Høgskolen i Vestfold

Petter Aasen ved Høgskolen i Vestfold mottar tittelen, med Carl Lindberg.

10.10.11 13:45

Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Vestfold er utnevnt som æresdoktor ved Uppsala Universitet. Æresdoktortittel tilldeles personer som har gjort «framstående vitenskaplige innsatser eller på annen måte fremmet forskningen».

I kunngjøringen heter det blant annet:
Carl Lindberg, en internasjonal promient figur innen bærekraftig utvikling, og Petter Aasen, kjent forsker i utdanning og forskningspolitikk, er utnevnt til æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Petter Aasen er professor ved Universitetet i Vestfold, Norge, og en internasjonalt kjent forsker i utdanning og forskningspolitikk. Aasen har i sin forskning studert politisk styring av utdanningsreformer, spesielt i Skandinavia. I boken Staten og Politics of Knowledge setter han disse studiene inn i en bredere internasjonal sammenheng. Han har forbedret både historisk og komparativt perspektiv av utdanningspolitikken forskning ved å se på hele den politiske prosessen fra formulering til realiseringen av reformer. De siste årene har arbeidet i økende grad fokusert på hvordan ulike former for evaluering og kontroll har påvirket styringen av utdanning og forskning. Aasen har arbeidet med evalueringer og som en ekspert for en rekke svenske myndigheter.

Aksepterte tittelen
- Jeg ble selvsagt overrasket, men også glad da dekanus ved Fakulteten för utbildningsvetenskaperringte meg og spurte om jeg ville akseptere utnevnelsen. Det er selvfølgelig en stor ære å bli utnevt som æresdoktor ved det eldste og kanskje fremste universitetet i norden, sier Petter Aasen i en kommentar til utnevnelsen.

- Selv om jeg har hatt faglig lederansvar ved ulike institusjoner stort sett uten opphold i 25 år, har jeg ved siden av hele tiden puslet litt med faglig virksomhet gjennom forskning, evaluerings- og utredningsoppdrag, veiledning, publisering, forelesninger og foredrag. For meg ville det ha vært menigsløst å være faglig leder alle disse årene hvis jeg ikke også var faglig aktiv. Det er veldig hyggelig at det blir satt pris på, sier han i meldingen.

I beskrivelsen av æresdoktoratet heter det at:

- Æresdoktor eller doktorgrad Honoris Causa er en verdighet som fakulteter utdeler personer som de ønsker spesielt å ære og innlemme i deres forskningsmiljø

Promosjon neste år
Promosjonen finner sted tidlig neste år. Seremonien bærer preg av Universitetets lange akademiske tradisjoner som strekker seg tilbake til 1477.

- Min vert under promosjonen har sagt at det blir kjole og hvitt, høy sigarføring og mye pomp og prakt tre dager til ende siste uke i januar. Middagen på Gustav Vasas slott er «veldig formell, men også veldig hyggelig og bra», har jeg blitt fortalt.

Æresdoktorene får en doktorring, et diplom og Appolons laurbærkrans. Disse symbolene gir æresdoktorene tillhørighet og rett til å tale ved Uppsala Universitet.

Ser fram til besøket
- Jeg har gjennom flere år hatt ulike oppdrag ved universitetet i Uppsala, blant annet som opponent ved doktordisputas. Jeg ser fram til nye besøk til den flotte, tradisjonsrike byen og til videre samarbeid med gode kolleger ved universitetet, sier Petter Aasen i meldingen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag