Nordmenns gjeld fortsetter å øke, men veksten har falt, ifølge K2-tallene fra SSB.

De siste tolv månedene fram til november i fjor var økningen i publikums innenlandske bruttogjeld 4,8 prosent, ned fra 5,0 prosent måneden før, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

LES også: Verdens gjeld er på 3,25 av «årslønner»

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5,128 milliarder kroner ved utgangen av november.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.053 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 6,1 prosent, ned fra 6,3 prosent.

Kredittindikatoren K2 er blant annet et viktig verktøy for Norges Bank når styringsrenten settes.

HTML EMBED
embedNAvideo("QaYuDdXUH_BTqX2VTce4_Q", false)